×

Velika začetnica pri imenih skladov/mehanizmov/instrumentov
 • Vprašanje:

  prosim vas za dodatno pojasnilo v zvezi z vprašanjem, na katerega ste v Jezikovni svetovalnici že odgovarjali.

  Ali se strinjate, da se uradna imena skladov, mehanizmov in drugi instrumentov (v pomenu sklada po SSKJ: denarna sredstva, določena, zbrana za kak namen), ki so bili ustanovljeni/vzpostavljeni s pravnim aktom, pišejo z veliko začetnico?

  V skladu s pravilom § 92, po katerem se z veliko začetnico pišejo:
  – imena/naslovi skladov: Mednarodni denarni skład, Nobelova ustanova, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Slovenski odškodninski sklad

  In da bi imoral biti v skladu s tem npr. Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice v uredbi, s katero je bil vzpostavljen, zapisan z veliko začetnico:

  Ta uredba uvaja evropski ALI Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice, s katerim Skupnost zagotavlja pomoč v okviru politike Skupnosti glede razvojnega sodelovanja ter gospodarskega, finančnega in tehničnega sodelovanja s tretjimi državami, ki prispeva k razvoju in utrjevanju demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter je v skladu z zunanjo politiko Evropske unije kot celoto.


  Odgovor:

  Pri imenih, ki jih omenjate, uporabnike pri izbiri male ali velike začetnice bega najbolj dejstvo, da je ime (Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice) prekrivno z opisnim vrstnim poimenovanjem (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice). Take zadrege se pojavljajo pri imenih pravilnikov, zakonov ipd.
  Neodvisno od besedilnih okoliščin je upravičeno ime instrumenta pisati z veliko začetnico, kot ste že predlagali, saj je za sporočilo pomembno navesti natančno ime – že zaradi sklicevanja in nedvoumnosti nanosnika.
  Zapisi z malo začetnico so smiselni, če želimo poudariti, da gre za vrsto dokumenta in če se ne sklicujemo na konkretne dokumente, pravne akte in podobno.

  Helena Dobrovoljc (september 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.