×

Velika začetnica pri imenih skladov/mehanizmov/instrumentov
 • Vprašanje:

  prosim vas za dodatno pojasnilo v zvezi z vprašanjem, na katerega ste v Jezikovni svetovalnici že odgovarjali.

  Ali se strinjate, da se uradna imena skladov, mehanizmov in drugi instrumentov (v pomenu sklada po SSKJ: denarna sredstva, določena, zbrana za kak namen), ki so bili ustanovljeni/vzpostavljeni s pravnim aktom, pišejo z veliko začetnico?

  V skladu s pravilom § 92, po katerem se z veliko začetnico pišejo:
  – imena/naslovi skladov: Mednarodni denarni skład, Nobelova ustanova, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Slovenski odškodninski sklad

  In da bi imoral biti v skladu s tem npr. Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice v uredbi, s katero je bil vzpostavljen, zapisan z veliko začetnico:

  Ta uredba uvaja evropski ALI Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice, s katerim Skupnost zagotavlja pomoč v okviru politike Skupnosti glede razvojnega sodelovanja ter gospodarskega, finančnega in tehničnega sodelovanja s tretjimi državami, ki prispeva k razvoju in utrjevanju demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter je v skladu z zunanjo politiko Evropske unije kot celoto.


  Odgovor:

  Pri imenih, ki jih omenjate, uporabnike pri izbiri male ali velike začetnice bega najbolj dejstvo, da je ime (Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice) prekrivno z opisnim vrstnim poimenovanjem (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice). Take zadrege se pojavljajo pri imenih pravilnikov, zakonov ipd.
  Neodvisno od besedilnih okoliščin je upravičeno ime instrumenta pisati z veliko začetnico, kot ste že predlagali, saj je za sporočilo pomembno navesti natančno ime – že zaradi sklicevanja in nedvoumnosti nanosnika.
  Zapisi z malo začetnico so smiselni, če želimo poudariti, da gre za vrsto dokumenta in če se ne sklicujemo na konkretne dokumente, pravne akte in podobno.

  Helena Dobrovoljc (september 2018)