×

Vrinjeni stavek za veznikom »in«
 • Vprašanje:

  V spodnjih povedih, ki imajo isti pomen, ampak različne vrinjene stavke, me zanima, kje bi morala stati vejica pri vezniku in. Ali pred ali za njim?

  • Po službi pojdi v trgovino po jajca in mleko in če se le da, še po kruh v pekarno.

  • Po službi pojdi v trgovino po jajca in mleko in če boš utegnil, še po kruh v pekarno.

  • Po službi pojdi v trgovino po jajca in mleko in če boš imel čas, še v pekarno po kruh.

  Zakaj dilema? Ne vem, ali bi veznik in smatral kot del glavnega stavka ali kot del vrinjenega stavka. O tem pa odloča postavitev vejice. Vejica za vrinjenim stavkom mora biti, zato sem jo tudi napisal. Okoli veznika in pa, kot sem že omenil, sem glede postavitve vejice v dilemi.

  Kaj vi menite? Ali mora biti vejica za ali pred in?


  Odgovor:

  V vseh navedenih primerih je lahko vejica bodisi pred veznikom in ali ali za njim. Če jo postavite pred in, bo ta skupaj s podrednim veznikom če uvajal t. i. vmesni odvisnik med dvema glavnima stavkoma (več o njem si lahko preberete tudi v tem odgovoru):
  Po službi pojdi v trgovino po jajca in mleko, in če boš imel čas, še v pekarno po kruh.

  Če pa jo postavite za in, bo to, kar sledi med vejicama, t. i. vrivek (v tem primeru vrinjeni stavčni del oz. vrinjeni odvisnik):
  Po službi pojdi v trgovino po jajca in mleko in, če boš imel čas, še v pekarno po kruh.

  Razlika med obema možnostma pa ni le v skladenjskih kategorijah in drugačnih poimenovanjih zgradb, ki ju zaznamuje vejica, temveč tudi v branju. V primeru vmesnega odvisnika bi pred in intonacijsko nakazali zaključek prvega dela povedi in naredili rahel premor (na mestu vejice v takem primeru lahko stoji tudi pika, čeprav je taka možnost slogovno zaznamovana, npr. Po službi pojdi v trgovino po jajca in mleko. In če boš imel čas, še v pekarno po kruh.). V drugem primeru pa bi premor naredili za veznikom in, celotni vrinjeni del bi izgovorili tudi z nekoliko nižjim glasovnim registrom (kot je za vrivke običajno).

  Poleg tega lahko vejici v primeru vrivka zamenjamo tudi s pomišljajema, kar je pri tako dolgih in kompleksnih povedih celo priporočljivo:
  Po službi pojdi v trgovino po jajca in mleko in -- če boš utegnil -- še po kruh v pekarno.

  Tina Lengar Verovnik (september 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.