×

Zanesljivost Wikipedije
  • Vprašanje:

    Je Wikipedija zanesljiv vir za zgledovanje pravilno zapisanih in prečrkovanih tujih imen ter prevzetih izrazov?


    Odgovor:

    Žal na vaše vprašanje ni enoznačnega odgovora. Wikipedijo kot spletno enciklopedijo soustvarja velika množica avtorjev in moderatorjev, katerih strokovno podkovanost in prizadevnost je težko ocenjevati, zato moramo biti pri uporabi tega vira previdni. Menimo, da je na Wikipediji mogoče dobiti številne koristne informacije in usmeritve -- tudi namige o prečrkovanju in prevzemanju nekaterih izrazov --, vendar pa je pred uporabo teh podatkov modro, da jih preverimo v zanesljivejših virih. Prevzete termine preverimo v strokovnih knjigah in pri strokovnjakih, prečrkovanje pri jezikoslovcih in v jezikovnih priročnikih (npr. v preglednicah za prečrkovanje v Pravilih SP), vpogled o pogostnosti rabe pa lahko dobimo v korpusih (npr. Gigafida).

    Urška Vranjek Ošlak (september 2018)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.