×

Prihodnjik glagola »biti«: bil bom/ bom bil
  • Vprašanje:

    Je bil bom pravilna oblika? Npr. Bili bomo najboljši na igrišču. Če je pravilna, zakaj je bom bil nepravilno?


    Odgovor:

    V slovenščini prihodnjik glagola biti izražamo zgolj z ustrezno prihodnjiško obliko, torej bom boš bo ... Resda v rabi -- zlasti med mlajšimi, ki jezik šele usvajajo -- prihaja do pogostih napak, saj se za vse druge glagole za tvorjenje prihodnjika uporabljajo zložene oblike, npr. bom prebral, boš videl; poleg tega pozna tudi glagol biti za preteklik zloženo obliko (npr. sem bila, ste bili). Ne glede na besedni red je oblika bil bom / bom bil nesistemska, vašo poved pa bi morali ustrezno preoblikovati, da bi sporočilo ostalo enako. Npr. Najboljši na igrišču bomo ali (bolj eksplicitno) Mi bomo najboljši na igrišču.

    Tina Lengar Verovnik (oktober 2018)


Prijavite se za odgovor