×

»Vse« ali »vso« življenje?
 • Vprašanje:

  Zanima me pravilen zapis in razlaga za primer: To je najboljše za vse/vso življenje.
  Vse/vso je mišljen v pomenu 'vse, kar je živega' in ne 'za celotno časovno obdobje življenja'.


  Odgovor:

  Pravilen zapis je za obe možnosti (v pomenu 'celota česa') samo z -e, torej* vse* življenje.

  Tukaj sicer ne gre za preglas končnice -o v -e kot za š : ž, č : dž, c in j (npr. naš-e, pekoč-e, govej-e), pač pa ima celostni zaimek ves končnico -e v srednjem spolu zgodovinsko, saj gre za mehko osnovo, pri kateri je soglasnik s zmehčan, ker mu sledi prednji samoglasnik jer (*ь) *vьsь.
  Mehkost osnove zaimka ves se kaže tudi v drugih slovanskih jezikih, npr. češko vše, slovaško všetko, poljsko wszystko, rusko vsë, vsego (ne *vs-ogo).

  Enako bi veljalo, če bi zaimek ves nastopal v srednjem spolu posamostaljeno: To je najboljše za vse, kar je življenje / kar je živega / kar živi.

  Domen Krvina (november 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.