×

Prirednost in podrednost zloženk
 • Vprašanje:

  Zanima me pravilen zapis podrednih ali prirednih zloženk:

  Skoraj vsako večje mesto ima svoj TIC (Turistično-informativni center/Turističnoinformativni center).

  Najbolj znana je VTC 14 (Vinsko-turistična cesta/Vinskoturistična cesta/Vinska turistična cesta).

  Celje ima številne kulturnozgodovinske/kulturno-zgodovinske znamenitosti.


  Odgovor:

  Razlike med prirednimi in podrednimi zloženkami so pogojene z besedotvorno oz. še prej skladenjsko priredno oz. podredno podstavo. Vaši zgledi so različni:

  1. kulturnozgodovinska in kulturno-zgodovinska znamenitost

  Če je podstava priredna, je zloženka priredna, tj. povezana z vezajem:

  • Celje ima številne kulturne in zgodovinske znamenitosti (kulturno-zgodovinske znamenitosti).

  Če je podstava podredna, je zloženka podredna:

  • Celje ima številne znamenitost, povezane s kulturno zgodovino mesta (kulturnozgodovinske znamenitosti).

  Čeprav Slovenski pravopis 2001 normira le podredno zloženko (kulturnozgodovinski), ki je tudi bolj razširjena in v večini primerov tudi ustreza besedilnemu kontekstu, je očitno, da je mogoče v zgoraj predstavljenem kontekstu izhajati tudi iz priredno povezanih področij kulture in zgodovine oz. iz obeh podstav. Zanimiv je pogled v Turistični terminološki slovar, objavljen na portalu Termania, kjer poleg obeh zvez omenjajo tudi zloženko zgodovinsko-kulturni kot sopomenko kulturno-zgodovinskemu.

  2. turističnoinformativni center

  Malo drugačna je zloženka turističnoinformativni, kjer je v podstavi pridevnika, ki nastopa najpogosteje v zvezi s samostalnikom center, podredno razmerje turistična informacija oz. informacija za turiste. Tu ni utemeljitve za pisanje z vezajem. V zapisani obliki zloženko uvaja med nove slovenske besede tudi Slovar novejšega besedja slovenskega jezika.

  3. vinskoturistična cesta

  Podobno se odločamo pri tretji zloženki: če je v podstavi zveza vinski turizem, je cesta vinskoturistična. Zloženka je podredna, njeno uveljavljenost nakazuje tudi Turistični terminološki slovar.

  In še to: Če boste v zgornjem desnem kotu svetovalnice kliknili na seznam ključnih besed in poiskali zloženke, boste našli vse dosedanje odgovore na vprašanja o zloženkah,

  Helena Dobrovoljc (november 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.