×

Makova, makovka, makova stručka?
 • Vprašanje:

  V skupini učencev se je pri pouku razvila debata o tem, ali lahko namesto makova in makova štručka uporabljamo samo pridevnik makova (brez samostalnika za njim).


  Odgovor:

  Taka raba bi bila potencialno možna le ob logičnem izpustu (elipsi), ko je iz sobesedila jasno, na kateri samostalnik se pridevnik makov nanaša, npr.

  Prijateljica je spekla makovo, jaz pa sem potem kot dopolnitev dodala še orehovo potico.

  /.../ Načela je pogovor o poticah in štrukljih. In sta razpravljala skoraj uro o orehovih in makovih, pa o skutinih in ne vem še kakšnih.

  Iz rezultatov iskanja pridevnika makov, ki mu ne sme neposredno slediti samostalnik (v zapisu CQL [lemma="makov"][tag!="S.*"]), v korpusu Gigafida je razvidno, da se taka raba z elipso nikoli ne nanaša na "makovo štručko".
  Ta referent ('štručka/žemljica, posuta z makom') se torej označuje ali z večbesedno stalno zvezo "makova štručka" ali, še pogosteje, s poenobesedenim poimenovanjem "makovka" – in ne s poimenovanjem, v katerem bi pridevnik makov stal ob logičnem izpustu samostalnika štručka.

  Domen Krvina (december 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.