×

Razmerje med veznikoma »in« »ter«
 • Vprašanje:

  Zanima me kakšno je zaporedje veznikov in, ter v povedi? Ali je obvezno najprej in nato pa ter?


  Odgovor:

  Na vprašanje o prioriteti veznikov in in ter smo v svetovalnici že odgovarjali.

  Na kratko naj obnovim bistvo:

  Veznik in je bolj nevtralen kot ter, ter pa uporabljamo najpogosteje za preglednejše strukturiranje besedila, v katerem smo že uporabili in, npr. pri naštevanju tako stavčnih kot nestavčnih enakovrednih jezikovnih prvin (Prestopal se je in pokašljeval ter si na vse načine prizadeval,da bi ga opazila).

  Pogosto je veznik in uporabljen z namenom, da poveže pomensko in skladenjsko bolj sorodne prvine stavčne zgradbe, ter pa enote višje skladenjske ravni (Vrsta med sabo povezanih sistemov in naprav omogoča nenehno spremljanje stanovalcev ter merjenje in evidentiranje njihovih aktivnosti).

  Aleksandra Bizjak Končar (november 2013)


Prijavite se za odgovor