×

Povezovanje različnih predlogov z veznikom »in«
 • Vprašanje:

  Ali lahko predlog v stoji sam ali mora biti: se dogaja v vas in okoli vas?
  Primer:

  • Zanikanje pa se pojavi, kadar ne sprejmete resničnosti tega, kar se dogaja v in okoli vas.


  Odgovor:

  Kadar veznik in povezuje dva predloga, ki stojita pred samostalnikoma v različnih sklonih, odsvetujemo izpuščanje samostalniške besede.
  Npr. v drugi izdaji SSKJ je ohranjena prepoved za zvezo predlogov pred in po:

  SSKJ:
  neprav(ilno), med predlogoma, ki se vežeta z različnima sklonoma: pred in po uporabi pred uporabo in po njej

  Samostalnik lahko ponovimo ali pa drugega nadomestimo z zaimkom:

  • pred in po predavanjih > pred predavanji in po predavanjih

  • pred predavanji in po predavanjih > pred predavanji in po njih

  Prepoved ne velja za predloga, ki se vežeta z istim sklonom, zato je v vašem primeru mogoče zaimek tudi izpustiti: se dogaja v vas in okoli vas ali se dogaja v in okoli vas.

  Podobno je tudi:

  • Čeprav je v in ob ribniku ogromno hrane, to je insektov in alg, je zaželeno, da ribe hranimo s primerno hrano.

  Vendar je zveza bralcu prijaznejša in pomensko bolj razvidna, če zapišemo samostalnik na prvem mestu:

  • Čeprav je v ribniku in ob njem ogromno hrane, to je insektov in alg, je zaželeno, da ribe hranimo s primerno hrano.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (januar 2019)