×

Kitzbühel: v Kitzbühelu, kitzbühelski in Kitzbühelčan
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo ime Kitzbühel: v Kitzbühelu ali v Kitzbühlu?
  Podatki v korpusu Gigafida kažejo na večjo pogostnost rabe v Kitzbühlu.


  Odgovor:

  Sicer je to čisto jasno zapisano v slovarskem delu Slovenskega pravopisa 2001:

  Kítzbühel -a [kidzbil] m, zem. i. (ȋ) |avstrijsko zimskošportno središče|: v ~u
  kítzbühelski -a -o (ȋ)
  Kítzbühelčan -a m, preb. i. (ȋ)
  Kítzbühelčanka -e ž, preb. i. (ȋ)

  Vendar je pravilo zaradi pogosto drugačnega pisanja stranskosklonskih oblik in tvorjenk dobro utrditi, ker slovarski del nima komentarja ali povezave na ustrezno določilo v pravopisnih pravilih (točke 769‒778).

  (1) Samostalniki lahko imajo v osnovi v imenovalniku neobstojni samoglasnik. Od rodilnika naprej (razen v tožilniku, kadar je enak imenovalniku, torej če ne pomenijo kaj živega, npr. meter ali pekel) se osnova zato okrajša in taka je tudi v tvorjenkah iz teh samostalnikov; v tehle primerih zato le v imenovalniku nastopa polglasnik, ki se piše kot e, v drugih oblikah se ne piše in ne izgovarja:

  • mojster, rodilnik ednine mojstra, pridevnik mojstrski
  • pekel, rodilnik ednine pekla, pridevnik peklenski
  • kamen, rodilnik ednine kamna, pridevnik kamnit
  • Pavel, rodilnik ednine Pavla, pridevnik Pavlov
  • Klepec, rodilnik ednine Klepca, pridevnik Klepčev

  (V nekaterih samostalnikih, ki se končajo podobno kot navedeni primeri, se tak samoglasnik ohranja v vseh oblikah; zapisani e se tudi izgovarja kot e, ne kot polglasnik:

  • gangster, rodilnik ednine gangsterja, pridevnik gangsterski
  • Valter, rodilnik ednine Valterja, pridevnik Valterjev

  V glavnem je tako, o izjemah pa se lahko poučimo v jezikovnih priročnikih.)

  (2) V nekaterih ne ravno pogosto rabljenih samostalnikih (tule so iz angleščine, francoščine in nemščine) je samoglasnik, ki mu sledi soglasnik (tudi ta se kdaj ne izgovarja), lahko nem že v imenovalniku ednine (torej se v tem sklonu ne izgovarja), čeprav se piše. Če je tako, se potem enako obnaša v vseh preostalih sklonih in v tvorjenkah iz tega samostalnika: piše se povsod, izgovarja pa ne (pravilo je navedeno v točki 774 pravil Slovenskega pravopisa 2001, ki je tule večinoma prepisana):

  • James [džêms/džéms] (angleško moško osebno ime), rodilnik ednine Jamesa [džêmsa/džémsa], pridevnik v imenovalniku ednine moškega spola Jamesov [džêmsov-/džémsov-]
  • Holmes [hôwms] (angleški priimek), rodilnik ednine Holmesa [hôwmsa], pridevnik Holmesov [hôwmsov-]; v izgovoru je z w zapisan dvoustnični v
  • Hobbes [hôps/hóps] (angleški priimek), rodilnik ednine Hobbesa [hôpsa/hópsa], pridevnik Hobbesov [hôpsov-/hópsov-]
  • Jacques [žák] (francosko moško osebno ime), rodilnik ednine Jacquesa [žáka], pridevnik Jacquesov [žákov-]
  • Kitzbühel [kídzbil] (kraj v Avstriji), rodilnik ednine Kitzbühela [kídzbila], mestnik v Kitzbühelu [w kídzbilu], pridevnik kitzbühelski [kídzbilski]

  Peter Weiss (januar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.