×

Zaimek »kar« ali »kaj«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kateri zaimek je pravilno uporabiti v spodnji povedi. Ali pa sta morda pravilna oba? Najlepša hvala za pomoč.

  Videli ste, kaj mi je naredila soseda.
  Videli ste, kar mi je naredila soseda.
  Videli ste to, kar mi je naredila soseda.


  Odgovor:

  Gre za dva različna zaimka, tj. poljubnostni (kaj) in oziralni (kar) zaimek, in posledično za pomenske razlike pri njuni rabi. Oba se uporabljata za poimenovanje stvari (in ne oseb), pri čemer kaj kot poljubnostni zaimek odpira širše pomensko polje, v konkretnem primeru se nanaša zgolj na sosedino dejanje oz. rezultat njenega dejanja (karkoli je že to bilo), pri rabi zaimka kar pa je poudarjen konkreten rezultat njenega dejanja (ki ga v zadnjem primeru posebej uvaja kazalni zaimek to; torej (to,) kar mi je naredila soseda, ne pa drugega).

  Izbira zaimka je odvisna od sporočila, ki ga želite posredovati. Raba zaimka kaj v prvi povedi 'izraža zgolj nedoločeno, poljubno stvar, pojav, sporoča, da je soseda »nekaj« (karkoli že) naredila'. Zaimek kar v drugih dveh primerih zgolj uvaja stavek, ki določa zaimensko odnosnico srednjega spola, nakazano v nadrednem stavku, pri čemer je v predzadnjem primeru ta izpuščen (oz. imamo opraviti z elipso). Konkretneje; če želite poudariti zgolj dejstvo, da vam je soseda nekaj naredila, izberete prvo poved, če pa želite poudariti, kaj konkretno vam je naredila, boste izbrali drugo ali tretjo poved.

  Nataša Gliha Komac (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.