×

Vejica v polstavčnem prilastku
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je v spodnjih povedih vejica pred besedami zadovoljen, paničen in prepričan pravilna? Ali pa stvar piščeve izbire?

  • Po dveh napornih dnevih je počival, zadovoljen s svojim ustvarjanjem.
  • Nenehno se je oziral čez ramo, paničen kakor mačka na razstavi psov.
  • Selil se je iz enega kraja v drugega, prepričan, da mu bo prej ali slej uspelo in bo našel delo.


  Odgovor:

  V vseh navedenih zgledih je vejica potrebna, saj uvaja t. i. polstavčni prilastek, ki je s svoje nezaznamovane pozicije v stavčni zgradbi premaknjen stran od odnosnice, zato tudi zaznamovan z vejico.

  K razmišljanju o (ne)potrebnosti vejice so vas morda navedli zgledi, kot so naslednji:

  Po najnovejših statističnih podatkih je v Švici okoli 30.000 narkomanov odvisnih od heroina.
  Po najnovejših statističnih podatkih je v Švici okoli 30.000 narkomanov, odvisnih od heroina.

  V dopoldanskem delu so bila predavanja posvečena življenju in delu Ivana Cankarja.
  V dopoldanskem delu so bila predavanja, posvečena življenju in delu Ivana Cankarja.

  ZDA imajo vojaški sistem razprostrt skoraj po vsem svetu.
  ZDA imajo vojaški sistem, razprostrt skoraj po vsem svetu.

  V vseh zgledih lahko namreč iz iste skladenjske zgradbe naredimo bodisi polstavčni prilastek (ki ga uvaja vejica) ali povedkov prilastek (zapisan brez vejice). Vendar pa lahko povedkov prilastek sledi le pomensko nepopolnim glagolom stanja ali poteka, npr. biti, imeti (ki sta tudi v zapisanih povedih). Ker je v teh primerih povedkov prilastek del povedka (biti odvisen, biti posvečen, imeti razprostrt), ga od prvega dela stavčnega člena seveda ne ločujemo z vejico. Drugače je v primerih, ko je glagol biti oz. imeti polnopomenski, polstavčni prilastek pa se vsebinsko nanaša na samostalnik oziroma samostalniško zvezo v prvem delu povedi (narkomani, odvisni od heroina so npr. od heroina odvisni narkomani).

  Tina Lengar Verovnik (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.