×

Pridevnik »schengenski« v različnih besednih zvezah – pisanje z veliko ali malo začetnico
 • Vprašanje:

  Sicer sem že zasledil vaš krajši odgovor in pojasnila o pravilnem zapisu izraza "Schengen"...vendar sem poskušal najti tudi izčrpnejše pojasnilo okoli pravilnega zapisovanja izpeljank, ki se na navedeni izraz navezujejo...opažam namreč izredno velike razlike pri zapisovanju...torej nekje je isti izraz, v enakem pomenskem kontekstu, zapisan z veliko začetnico, spet drugje z malo začetnico, pri čemer je razlike mogoče zaslediti celo pri zapisovanju znotraj istih objavljenih prispevkov oziroma celo v uradno objavljenih pravnih aktih...opažam, da je dilema glede pravilnega zapisovanja precej prisotna in verjamem, da bodo vaša pojasnila v tej zvezi koristila zelo širokemu krogu uporabnikom.

  Torej prosim za pojasnilo o pravilnosti zapisa naslednjih izrazov: "***Schengenski pravni red", "schengenski acquis", "Schengensko območje", "schengenski prostor", "schengenski standardi", "schengenska ureditev", "zunanja meja schengenskih držav", "centralni Schengenski informacijski sistem", "Schengenski izvedbeni sporazum", "Schengenska konvencija"...***.


  Odgovor:

  V odgovoru Schengenski informacijski sistem z malo ali veliko smo skušali pojasniti, kako se ravnamo pri zapisu začetnice, ki pa naj izhaja vedno iz presoje, ali je funkcija poimenovanega opisna ali vrstna. Tako smo se odločili za zapis Schengenski informacijski sistem z veliko začetnico, saj ne gre za vrsto sistema, temveč prednostno za izdelek z enim denotatom.

  Pri odločanju o tem, ali so tudi besedne zveze, ki jih navajate, imena ali zgolj opisna poimenovanja z vrstno funkcijo, bi potrebovali ob vsakem posameznem primeru opis. Če se ravnamo zgolj po pravopisnih pravilih in sklepamo o dobesednem pomenu besednih zvez, bi – tudi v posvetu s terminologinjo Mojco Žagar Karer – svetovali takole:

  1. z veliko začetnico imena:
  • Schengenska konvencija ...... ker gre za listino, kot je npr. Amsterdamska pogodba
  • centralni Schengenski informacijski sistem .... gl. odgovor: Schengenski informacijski sistem z malo ali veliko, v katerem sicer zagovarjamo drugačno rešitev, kot je zapisana v IATE, toda navedeni primer kaže na lastnoimenskost
  • Schengenski izvedbeni sporazum
  1. z malo začetnico opisna poimenovanja različnih iz Schengenske konvencije izhajajočih »posledic« ...
  • schengenski prostor
  • schengenski standardi
  • schengenska ureditev
  • zunanja meja schengenskih držav
  • schengenski acquis
  • schengenski pravni red
  • schengensko območje

  Helena Dobrovoljc (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.