×

Kako prevedemo besedo »ajde«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako prevedemo besedo ajde. To besedo uporabljamo u pogovornem jeziku, vendar me zanima, katera bi bila njena ustreznica.


  Odgovor:

  Kot že sami ugotavljate, je ajde (podobno še ajdi in ajd) beseda, ki jo uporabljamo v pogovornem jeziku. Koliko različnih pomenov imajo tovrstne besede, je prikazano na primeru medmeta ajd, ki je že uslovarjen v tretji različici Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ). V nadaljevanju so navedene razlage in prvi zgledi (pod)pomenov (na Franu to imenujemo skrčeni pogled, celoten slovarski sestavek je dostopen tukaj).

  1. neknjižno pogovorno uporablja se, ko govorec koga želi spodbuditi, pozvati k dejanju, aktivnosti
   Ajd, gremo na cigareto.
   1.1. neknjižno pogovorno uporablja se, ko govorec komu želi pokazati, da njegovega vedenja ne odobrava, in ga pozvati, naj se odstrani, umakne ali svoje vedenje popravi
   Ajd, odpelji se nekam.
  2. neknjižno pogovorno uporablja se, ko govorec ob slovesu koga pozdravi, zlasti znanca
   Ajd, lepo se imej.
  3. neknjižno pogovorno uporablja se, ko govorec želi izpostaviti, poudariti, da dejanje neposredno sledi predhodnemu dejanju
   Oprtali smo si inštrumente pa ajd na goro.
  4. kot členek, neknjižno pogovorno izraža dopuščanje, načelno strinjanje
   Ajd, pa da vidimo, kaj se bo iz tega izcimilo.
   4.1. kot členek, neknjižno pogovorno izraža, da je trditev okvirna, približna
   V nekaj mesecih sem prebrskal vse, kar sploh obstaja v Sloveniji (ajd, dobro, skoraj vse).

  V Sinonimnem slovarju slovenskega jezika za medmeta ajd in ajdi najdemo le en knjižni sinonim, ki se nanaša na prvi pomen slovarja eSSKJ, in sicer gre za 5. pomen glagola iti v Sinonimnem slovarju z razlago: v velelniku 'izraža poziv, spodbudo'; in zgledom: Pojdi, greva. Tu so navedeni še sinonimi, ki pa so vsi narečni ali pogovorni: pog. ajd, pog. ajdi, nar. bale, nar. bali, pog. hajd, pog. hajdi, pog. pejd in pog. poj. Na sploh se zdi, da je pravih sinonimov besede malo oz. tega pravzaprav ne vemo, ker tovrstne besede v slovenski lesikografiji tako podrobno, kot so členjene v eSSKJ, še niso bile členjene.

  Morda si lahko pomagate z naprednim iskanjem, in sicer izberete prvo ali drugo izdajo SSKJ in v razdelek "razlaga" vpišete "poziv", "spodbudo" ali "ukaz", saj na tak način lahko najdemo nekaj medmetov in členkov s podobnim pomenom (gre za razlagalni tip "izraža ukaz, poziv, spodbudo ipd." ki se lahko pojavljajo v različnih kombinacijah).

  Če povzamemo: medmet, po katerem sprašujete, je večpomenski, uporablja se tudi kot členek in je izrazito vezan na pogovorni jezik. Edini zabeležen knjižni sinonim je glagol iti v velelniku, ki pa se nanaša le na prvega od šestih pomenov in podpomenov. Če to ni sinonim, ki ga iščete, ga boste morda našli z zgoraj opisanim načinom naprednega iskanja na Franu.

  Mija Michelizza in Nina Ledinek (april 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.