×

Razlika med izrazoma »tirnica« in »tračnica«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšna je pravzaprav razlika med besedama tračnica in tirnica. Če pogledam v SSKJ je opisano enako, pa kljub temu sprašujem, ali je kakšna razlika.


  Odgovor:

  Kot ugotavljate, sta besedi tirnica in tračnica glede na razlago v prvem in drugem pomenu SSKJ popolna sinonima. Tirnica je opredeljena kot nadrejeni sinonim tračnici, tako sta predstavljeni tudi v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika. Da se njuno sinonimno razmerje v teh pomenih ohranja tudi v novejšem gradivu, kaže primerjalna besedna skica v korpusu Gigafida. Največje ujemanje v številu pojavitev kolokacij se kaže pri kolokacijah železniške tirnice (49) in železniške tračnice (56); tramvajske tirnice (14) in tramvajske tračnice (13); polagati tirnice (11) in polagati tračnice (7), kjer ima tirnica oz. tračnica prvi pomen 'posebno oblikovan podolgovat jeklen nosilec, ki se uporablja za izdelavo zlasti železniških tirov' oz. podpomen 'taki nosilci, položeni drug za drugim navadno v dveh vzporednih črtah, da po njih tečejo kolesa vozil'. Tudi drugi pomen ('posebno oblikovan nosilec, po katerem kaj drsi, se premika') zasledimo pri obeh besedah, npr. v zgledih:

  • Dokler stopnice potujejo naravnost navzgor ali navzdol, tečejo vsi štirje valji vzporedno na štirih tirnicah; le na začetku in na koncu, kjer se stopnice "poravnajo", tirnici obeh manjših valjev spremenita lego.
  • Drugi kader: kamera na tračnici sledi skakalcu.

  Tirnica ima sicer še dva druga pomena in tvori stalne besedne zveze (npr. izstreliti satelit na tirnico, ustaljene tirnice), ki jih pri tračnici ne zasledimo, in je zato v besedilnem korpusu Gigafida tudi pogostejša od tračnice. Njuno razmerje je 4239 : 1994.

  Mija Michelizza (april 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.