×

Sklanjanje kratice »VDC«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se sklanja končnica VDC?


  Odgovor:

  Kratica VDC (ki jo razvežemo kot varstveno-delovni center; gl. odgovor v JS) beremo črkovalno, torej vsako črko posebej.

  Izgovor nam narekuje tudi, kako kratico sklanjamo:

  • s polglasniki za ustreznim glasom: VDC [və̀də̀cə̀], rod. VDC-ja [və̀də̀cə̀ja]
  • z ustreznim glasom in samoglasnikom e: VDC [védécé], rod. VDC-ja [védécéja]
   Pri VDC je pravilno sklanjanje z j v obeh primerih izgovorjave.

  Pogosto se pisci za sklanjanje ne odločimo, še zlasti, če kratica nastopa v večbesedni zvezi (VDC Šentjur, VDC Ježek), ni pa to pogoj.

  Obe rabi potrjuje tudi korpus:

  • Predstavljeni bodo izdelki iz vseh treh enot VDC-ja* ALI Predstavljeni bodo izdelki iz vseh treh enot VDC Kranj
   ALI
  • direktorica VDC-ja Kranj.

  Helena Dobrovoljc (maj 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.