×

Sklanjanje dvojnih imen krajev: »Hrib - Loški Potok« in »Pri Cerkvi - Struge«
 • Vprašanje:

  Kot vidite, sta obe imeni krajev sestavljeni iz dveh delov, ki ju ločuje nestični vezaj. Kolikor vem, se pri imenih krajev sestavljenih iz dveh naselbinskih imen (npr. Šmarje - Sap) sklanja oba dela. Npr.: Živim v Šmarju - Sapu.

  Kako pa je v zgornjih dveh primerih, kjer drugi del imena kraja (Loški Potok, Struge) predstavlja nenaselbinsko lastno ime? Ali se prav tako sklanja oba dela ali zgolj prvega? Primera:

  • Prometna nesreča se je zgodila pri Hribu - Loškem Potoku.
  • Prometna nesreča se je zgodila pri Hribu - Loški Potok.

  Kateri primer je torej pravilen? Prvi ali drugi?


  Odgovor:

  Slovenski pravopis 2001 vsa t. i. dvojna imena (imena z nestičnim vezajem), ki označujejo naselbino, povezuje v eno skupino, in jih v obeh enotah tudi sklanja, in to ne glede na to, ali je ime sestavljeno iz dveh naselbinskih enot (a) ali iz naselbinske in nenaselbinske enote (b):

  (a) SP 2001:

  Šmárje - Sáp -a - -a m, zem. i. (á - ȃ) v Šmarju - Sapu

  (b) SP 2001:

  Pri Cérkvi - Strúge Pri Cérkvi - Strúg ž mn., zem. i. (ẹ́ - ú) pri Cerkvi - Strugah; od Cerkve - Strug

  Pravopisna pravila torej ne ločujejo med obema skupinama imen. Uporabniku zato ni treba vedeti, katere vrste lastno ime je bila prvotno ena od sestavin imena. Npr. tudi ime naselja Gozd - Martuljek sestoji iz naselbinskega imena in imena potoka, a danes funkcionira kot naselbinsko ime, v katerem se sklanjata obe sestavini: Gozd - Martuljek, Gozda - Martuljka.
  Enako velja tudi za imeni Hrib - Loški Potok, rod. Hriba - Loškega Potoka in Pri Cerkvi - Struge, rod. Pri Cerkvi - Strugah, zato je prav: Prometna nesreča se je zgodila pri Hribu - Loškem Potoku.
  Pri tovrstnih imenih, zlasti predložnih, res pogosteje zasledimo, da se ob imenu uporablja občnoimensko jedro, npr. v naselju Pri Cerkvi - Struge, pa tudi Pri Cerkvi v Strugah.

  Ob odgovoru na vaše vprašanje pa se nam je zastavilo še eno, za pravopis pomembno vprašanje:
  »Ali pri prenovi pravopisnih pravil ohraniti tako pravilo in tudi ta zapis, ki očitno predstavlja uporabnikom težave?«

  Precej bolj naravno bi bilo imena v drugi skupini (b) pisati s predlogom, ki določa natančno lokacijo oz. razmerje naselbine do drugega dela imena Pri Cerkvi v Strugah in Hrib v Loškem potoku (= v dolini).

  Tudi nestični vezaj pri celotni skupini teh zgolj na videz enakih imen je bil izbran neposrečeno. Pravopisno zadrego bi lahko rešil že pomišljaj – a le pod pogojem, da bi začeli ločevati dejanska dvojna imena (npr. Šmarje – Sap ali Rače – Fram, ko gre za občino) od tistih, ki imajo za prvim imenom zapisano zgolj identifikacijsko prvino. Torej v Šmarju – Sapu, vendar v Gorenji vasi – Reteče ali, še bolje: v Gorenji vasi pri Retečah.

  Preberite tudi odgovor:
  https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1893/zapis-imena-hrib-loški-potok

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Peter Weiss, Silvo Torkar (maj 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.