×

Zloženke s števnikom npr. »štiri-,« »četvero-«
 • Vprašanje:

  V odgovoru na vprašanje "Zloženke s števnikom: »dvoleten« nasproti »dveleten«" ste podali mnenje v zvezi z uporabo zloženk. Ne strinjam se z mnenjem. Trditev, da neka forma prevladuje, je povsem brezpredmetna, saj se zaradi nepravilne rabe izgublja pravi pomen in s tem slabi jezik.
  Konkretno, četvero- v sestavljankah vedno pomeni štiri različne dele, medtem ko štiri- vedno pomeni štiri enake dele. Primeroma, čevterokotnik pomeni geometrijski lik s štirimi različnimi koti, medtem ko je štirikotnik geometrijski lik s štirimi enakimi koti. Tozadevno razlago se zlahka najde v Splošnem tehniškem slovarju. Niti najmanjšega razloga ni, da bi se ukinilo tovrstno pojmovanje, zlasti pa ne s tezo o pogostosti uporabe.
  Podobnih besed, katerih pomen se kar izgublja, je še nekaj. Med njimi sta zanesljivo besedi nihče in nobeden, čeprav sem ravno na ti dve že prejel odgovor z vaše strani, a me nikakor ne prepriča. Tudi tu se pojavi razlaga o pogostosti uporabe in enakem pomenu besed. Pa temu ni tako, nekoč sta imeli besedi različen pomen in morali bi ju obdržali.


  Odgovor:

  Strokovna in nestrokovna raba enih in istih izrazov se pogosto razlikujeta. Sociologi na primer razlikujejo med izrazoma narod in nacija. Prvi pomeni 'skupino ljudi, ki ima skupno identiteteto, občutek pripadnosti', drugi pa 'družbeno-politično kategorijo naroda kot etnične skupine, oblikovane oz. povezane v državo' (po Wikipediji). Kljub temu pa SSKJ, ki je slovar splošnega jezika, izraza pomensko izenačuje ('skupnost ljudi, navadno na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, kulturno, gospodarsko povezani in imajo skupno zavest'); še več: izraz narod postavlja kot nadrejeno sopomenko (prevzetemu) izrazu nacija.

  Tudi pri štirikotnik in četverokotnik SSKJ ponuja identično razlago: 'lik, ki ima štiri kote'. Temu ustreza tudi prevladujoča raba v korpusnem gradivu, npr.:

  četverokotnik z enakimi stranicami in enakimi koti
  Kateri izmed narisanih štirikotnikov so pravokotniki?

  Pogosto se pojavlja tudi preneseni pomen enega oziroma drugega izraza, kjer različnost ali identičnost delov oziroma kotov sploh ni več relevantna. Npr.:

  Kakšno je torej danes razmerje moči v četverokotniku, ki ga sestavljajo ministrstvo za zdravstvo, zavarovalnica, zdravniško društvo in zbornica, če tokrat posebej ne omenjamo sindikalne organizacije Fides?
  Ljubezenski štirikotnik, ki preigrava grobost in krutost sodobnega sveta, bo zrežiral Vinko Möderndorfer.

  Tina Lengar Verovnik (maj 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.