×

Zapis kratice in pomensko nasprotne kratice
 • Vprašanje:

  Zanima nas pravilni zapis ang. termina non-IACS population (v nasprotju z IACS population).

  IACS je kratica za ang. Integrated Administration and Control System:
  https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en

  IAKS-populacija in ne-IAKS-populacija? Ali IAKS populacija (kot C vitamin) in ne-IAKS populacija?


  Odgovor:

  Pridevniško brane in razumljene kratice pred jedrnim samostalnikom čedalje večkrat pišemo brez vezaja in ga v primerjavi s prej veljavnimi pravili tudi opuščamo (TV dnevnik, LED LCD TV sprejemnik, USB ključek ...). Kratice torej obravnavamo kot pridevnike, za katerimi prav tako ne pišemo vezaja (televizijski sprejemnik ...).
  Predlog Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU v pripravljajočih se pravilih pa je, da se tudi pri nepridevniških kraticah vezaj opušča. (Gl. Tina Lengar Verovnik: Obravnava kratic v prenovljenih pravopisnih pravilih: novosti in spremembe, Jezikoslovni zapiski, 2018)

  Glede vezaja med predponami, pisanimi z malimi črkami ( ne...) in z veliko pisanega nadaljevanja, je zapis brez vezaja resda že uveljavljen v medicinski stroki, npr. geslo iz Medicinskega slovarja:

  nè-Hodgkinov -a -o [nè-hóčkinov] nanašajoč se na maligno bolezen limfatičnega sistema, ki ni Hodgkinov (T.) limfom prim. Hodgkin (T.), Hodgkinov

  Vendar pa gre za nekritični prevod iz angleščine, kjer je vezaj med predpono in imenom običajen non-Hodgkin's lymphoma.

  Omenimo še, da v nekaterih sodobnih imenih in kraticah pišemo tudi stično malo črko in ime/kratico – brez vezaja (eDavki, eVsebine; eSSKJ), kar bi lahko postala praksa tudi v vašem primeru: IAKS populacija in neIAKS populacija.

  Peter Weiss, Helena Dobrovoljc (maj 2019)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.