×

Besede na »f«
 • Vprašanje:


  Zanimalo me je, ali obstaja razlog, da se v slovenščini tako malo neprevzetih in neonomatopejskih besed začne na fonem f. Se pogosteje znajde sredi besede ali v končnici? Je v slovenščino prevzet iz drugih jezikov?


  Odgovor:

  F je najmanj pogosta črka v slovenskem jeziku. Glas f v indoevropskem prajeziku, iz katerega se je skozi praslovanščino razvila slovenščina, kot fonem ne obstaja. V praslovanščini se pojavi le v zelo redkih besedah, kjer nastane iz starejše skupine *xv, kot recimo v glagolu frkati. Drži, da se pojavlja v ekspresivnih, večinoma imitativnih besedah. Slovenščina ima v teh besedah ohranjen podedovani praslovanski f, kasneje pa se zastopanost okrepi s f-jem v besedah, prevzetih iz germanskih in romanskih jezikov.

  Črka f se v medglasju sicer pojavi pogosteje kot v vzglasju, v izglasju pa zelo redko.

  Simona Klemenčič (julij 2019)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.