×

Pisanje sestavljenk: »predtest« in »potest«
 • Vprašanje:

  Za potrebe magistrskega dela sem izdelala predtest, ki so ga učenci pisali na začetku raziskave, podobnega pa so pisali tudi na koncu raziskave. Zanima me, ali je izraz potest ustrezen, ali kako bi ga morala poimenovati.


  Odgovor:

  Oba izraza sta tvorjeni besedi (sestavljenki), pišeta se torej skupaj. (O tem tudi v odgovoru: Predlog »na« in »pri«.)

  V korpusu splošne slovenščine Gigafida 2.0 so le štirje zgledi za izraz predtest in en zgled za izraz potest. Drugačna pa je slika v korpusu KAS (Korpus akademske slovenščine); zgledi tam kažejo na precejšnjo uveljavljenost obeh izrazov v strokovnih besedilih, npr.:

  Naloga 2 v potestu je narejena po istem principu kot tretja naloga v predtestu.

  Sestavljenke lahko, enako kot zloženke, v besedilu tudi pisno krajšamo, ko jih povezujemo z vezniki ali predlogi, in sicer s pomočjo vezaja:

  V empiričnem delu magistrskega dela smo v obeh razredih, kjer smo izvajali praktični del naloge, izpeljali pred- in potest.

  Preberite tudi odgovor: »Test« ali »preizkus« znanja?

  Tina Lengar Verovnik (julij 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.