×

Sklanjanje imena romunskega komisarja: »Ioan Mircea Paşcu«
 • Vprašanje:

  Imam vprašanje glede najustreznejšega sklanjanja imena in priimka novega romunskega komisarja. Sama se sicer najbolj nagibam k prvi možnosti, morda pa se vi zavzemate za kakšno drugo?

  Prva možnost:
  1 Ioan Mircea PAŞCU
  2 Ioana Mircea PAŞCA
  3 Ioanu Mirceu PAŞCU
  4 Ioana Mircea PAŞCA
  5 Ioanu Mirceu PAŞCU
  6 Ioanom Mirceom PAŞCOM

  Druga možnost:
  1 Ioan Mircea PAŞCU
  2 Ioana Mircee PAŞCUJA
  3 Ioanu Mircei PAŞCUJU
  4 Ioana Mirceo PAŞCUJA
  5 Ioanu Mircei PAŞCUJU
  6 Ioanom Mirceo PAŞCUJEM

  Tretja možnost:
  1 Ioan Mircea PAŞCU
  2 Ioana Mircea PAŞCUJA
  3 Ioanu Mirceu PAŞCUJU
  4 Ioana Mircea PAŞCUJA
  5 Ioanu Mirceu PAŞCUJU
  6 Ioanom Mirceom PAŞCUJEM


  Odgovor:

  O romunskih imenih je v veljavnem pravopisu SP 2001 malo povedanega, pravilo pa je tudi protislovno: za imena, ki se končajo na -u, velja, da jih vedno sklanjamo s podaljšano osnovo, ne glede na to, ali je končnica naglašena (Baku [bakú] Bakuja) ali ne (Nehru [néhru] Nehruja).
  Vendar pravopis hkrati opozarja na imena tipa Enescu (v členu 781), za katerega je zapisano, da ga sklanjamo bodisi Enescu Enescuja bodisi Enescu Enesca, »glede na to, ali sta nam -u ali -e del osnove ali pa končnica«. Pravopis pri tem daje prednost drugi možnosti: Enescu Enesca.
  Romunski imeni Enescu in Ionescu (tega prinaša pravopisni slovar) nista najboljši za prikaz sklanjanja romunskih imen. V evropskem prostoru sta se namreč obe uveljavili tudi v francoski različici: Ionesco in Enesco, imena s končnim o pa sklanjamo brez podaljšave osnove z j (imena na o podaljšujejo osnovo z j le, če je o naglašen: Toto [totó] Totoja).

  O tem smo pisali že v odgovoru: Sklanjanje romunskih imen (https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1401/sklanjanje-romunskih-imen), ko smo ugotovili, da se za romunska imena (Popescu, Iliescu, Basescu) v sodobni slovenščini v večji meri uveljavlja sklanjanje s podaljšano osnovo. To potrjuje ponovni pregled rabe v novem korpusu Gigafida 2.0 (če se ozremo zgolj po rodilniških oblikah):

  • Popescu: Popesca 7; Popescuja 51
  • Lucescu: Lucesca 2; Lucescuja 14
  • Boștinaru: Boștinara 0; Boștinaruja 2
  • Basescu: Basesca 2; Basescuja 191

  Pri imenu novega romunskega komisarja z imenom Ioan Mircea Paşcu, ki ga izgovorimo [joán mírča pášku], se ne moremo zgledovati po ustaljeni rabi, saj imena skorajda ne zasledimo v neimenovalniški obliki. Je pa zgoraj predstavljeni trend sklanjanja romunskih imen v sodobni slovenščini bolj naklonjen podaljševanju osnove z j. Torej predlagamo tako rešitev:

  1. Ioan Mircea Paşcu
  2. Ioana Mircea/Mircee Paşcuja
  3. Ioanu Mirceu/Mircei Paşcuju
  4. Ioana Mircea/Mirceo Paşcuja
  5. Ioanu Mirceu/Mircei Paşcuju
  6. Ioanom Mirceom in Mirceem/Mirceo Paşcujem

  Drugo ime (Mircea [mírča]) sklanjamo bodisi po prvi moški (Mirce Mircea Mirceu …) bodisi po drugi moški sklanjatvi (Mirce Mircee Mircei …).
  V orodniku prve moške predlagamo pisno dvojnico: z Mirceem/Mirceom – oboje pa izgovorimo [mírčem].
  Svojilni pridevnik tvorimo iz priimka kot Paşcujev, saj podaljšava z j zahteva preglašeno obrazilo.
  Če izražamo svojino večbesednega imena, uporabimo rodilnik: izjava Ioana Mircea/Mircee Paşcuja.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (julij 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.