×

Pridevniška zloženka »zavarovalnozastopniška« družba
 • Vprašanje:

  Prosim vas za mnenje, kakšen je pravilen zapis za zavarovalno zastopniško družbo.

  Primer:
  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (v nadaljevanju ZZavar-1A) je prinesel za banke določene spremembe. Banke, ki opravljajo zavarovalniške posle, so dobile drugačen status in so po novem zavarovalno zastopniške družbe.

  Je pravilno: "zavarovalno zastopniška družba", "zavarovalno-zastopniška družba" ali "zavarovalnozastopniška družba"?

  Menim sicer, da gre za podredno zloženko in da je pravilen zadnji zapis (zavarovalnozastopniška družba, saj so zastopniki za zavarovanja), vendar pregled po Gigafidi pokaže, da je bistveno bolj uveljavljen zapis zavarovalno zastopniška družba. Enak primer je tudi "zavarovalno posredniška družba".


  Odgovor:

  Gradivo v korpusu Gigafida 2.0 kaže zglede, kot je spodnji:

  Kljub temu, da je v Sloveniji že kar nekaj domačih in tujih družb, ki se ukvarjajo z zavarovalnim posredništvom, pa je to na slovenskem trgu še dokaj neznan pojem, ki se pogosto zamenjuje z zavarovalnim zastopništvom.

  Iz obeh krepko zapisanih podrednih zvez je mogoče tvoriti pridevniško izpeljanko, ki jo pišemo skupaj, saj tudi sama na tak način izraža podrednost. Pomensko ustrezno je torej zavarovalnozastopniška in zavarovalnoposredniška družba.

  Več o tej temi si lahko preberete med drugim tukaj.

  Tina Lengar Verovnik (september 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.