×

Razlikovanje med kakovostnimi in vrstnimi pridevniki: »ribani« ali »riban sir«?
 • Vprašanje:

  Včasih sem v dilemi, kako je slovnično pravilno, predvsem glede rabe kakovostnih in vrstnih pridevnikov. Naj navedem nekaj primerov:

  • riban sir ali ribani sir
  • mlet črni poper ali mleti črni poper
  • bel kuh ali beli kruh
  • zorjen zrezek ali zorjeni zrezek
  • modificiran škrob ali modificirani škrob
  • krompirjev prigrizek
  • slani mlad krompir ali mladi krompir

  Zanima me, ali je to enako, če je naslov izdelka npr. riban sir itd ali je to samo sestavina in je navedeno med sestavinami? Vrstni pridevnik je npr. pšenični, koruzni kruh, zrezek svinjski , goveji. Kaj sploh raba, npr.bel kruh?


  Odgovor:

  Osnovna delitev pridevnikov, ki so aktualni v vašem vprašanju, je delitev na vrstne ali lastnostne.

  1. Vrstnost pri moškem spolu izražamo s pridevniškim obrazilom -ni, s katerim tvorimo vrstne pridevnike, npr. zeleni čaj. (Vprašalnica, ki je značilna zanje, je Kateri?)
  2. Lastnostni pridevniki (po njih se vprašamo z vprašalnico Kakšen?) pa imajo obrazilo -en: zelen gozd.

  Vrstni pridevniki se pojavljajo v stalnih besednih zvezah, npr. mladi krompir, modificirani škrob, črni poper, zlasti terminoloških, in se nikoli ne stopnjujejo (stopnjujemo le lastnosti in s tem lastnostne pridevnike, npr. zelo mlad človek, nadvse prijazen učitelj). Vrstni pridevniki tudi redko nastopajo v povedni skladenjski poziciji, medtem ko za lastnostne velja, da je zanje značilna prav ta (Ta človek je prijazen). Vrstnost pri moškem spolu med drugim izražamo s pridevniškim obrazilom -ni. Skoraj vsi dvobesedni izrazi, ki jih navajate, so zveze vrstnih pridevnikov s samostalniki:

  • ribani sir
  • mleti črni poper
  • zorjeni zrezek
  • modificirani škrob

  Pri kruhu tudi sami opažamo v rabi, da je izrazne določnosti vedno manj, kar odsevajo tudi zapisi v SSKJ < https://fran.si/iskanje?View=1&Query=kruh> (i je zapisan v oklepaju)

  • bel(i), črn(i) kruh
  • Grahamov kruh
  • koruzni, rženi kruh
  • mlečni, oljnati kruh

  Osnovno pravilo pa ima tudi nekaj zastranitev, ki otežijo ločevanje, a je razlika vidna le pri pridevnikih v moškem spolu, torej tistih, ki opisujejo samostalnike moškega spola.
  Posebna skupina vrstnih pridevnikov so snovni pridevniki, ki jih tvorimo z obrazili -en, -ov , -ev, -in itd., a jih slovensko jezikoslovje načeloma uvršča med lastnostne. Ker se s teoretskimi razmisleki v tem odgovoru ne bomo ukvarjali, je za uporabnike bistvena informacija, da ti pridevniki nimajo določnih oblik, npr. samo krompirjev prigrizek, ilovnat zid in steklen kozarec. O tem smo v svetovalnici že pisali: Ali je Kozarec steklen ali stekleni?

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (september 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.