×

Krajšanje zapisov sodnih odločb
 • Vprašanje:

  Zadeve v zbirki sodnih odločb imajo take oznake: T-101/92. Če je združenih več zadev, npr. T-101/92, T-102/92 in T-104/92.

  1. Ali lahko uporabimo zapis: T-101--103/92 (prvo ločilo je vezaj, drugo pa pomišljaj)?

  2. Ali pri »neskrajšanem« zapisu uporabimo stični ali nestični pomišljaj (ker sta sestavini, ki sta v neposredni soseščini, raznorodni), T-101/92 -- T-103/92?

  Odgovor:

  Vaše vprašanje je nekoliko specifično, saj verjetno težko odgovorimo na to, kako se bodo ob skrajšanem zapisu znašli ljudje, ki sodne spise dnevno jemljejo v roke. Torej: ali bodo res v zapisu T-101−103/92 prepoznali, da gre za spise T-101/92, T-102/92 in T-104/92? Na to vprašanje najlažje odgovorite sami, saj poznate tudi pomen številk, ki jih uporabljate. Krajšanje je smiselno, če uporabnikov ne zbega oz. če sporočila ne napravi dvoumnega. Če je tak način v smislu razumevanja neškodljiv za uporabnika, je tudi z vidika tehnične rabe ločil povsem sprejemljiv.


  O odločitvi, ali uporabiti med raznorodnima deloma besedila stični pomišljaj, ki nadomešča predlog »do", pa smo že pisali v dveh odgovorih:

  Raba nestičnega pomišljaja v pomenu 'do'

  Ali je predložni pomišljaj lahko tudi nestičen?

  Pravopisna pravila pri določanju okoliščin stičnega pomišljaja (v pomenu 'do') izrecno ne določajo, da je tak pomišljaj smiselno rabiti med enakovrstnimi enotami besedila (npr. letnicami: 1991−2001, stranmi: 34−36 ipd.), a o tem sklepamo iz navedenih zgledov.

  Helena Dobrovoljc (december 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.