×

Pisanje izrazov »eZdravja«
 • Vprašanje:

  Pripravljamo razlago pojmov rešitev eZdravja. Zaradi različnih tolmačenj vas prosim za nasvet in pojasnitev glede pisanja naslednjih izrazov. Mi smo izbrali zapis, tako kot sledi spodaj:
  e-naročanje je elektronski način naročanja;
  eNaročanje je nacionalna informacijska rešitev za namene elektronske napotitve in elektronskega naročanja na zdravstvene storitve iz primarne na sekundarno in terciarno raven in znotraj sekundarne in terciarne ravni;
  e-naročilo je pacientu dodeljen termin za izvedbo zdravstvene storitve predpisane z e-napotnico;
  e-napotnica je elektronska različica dokumenta napotnice. Ali v okviru rešitve eNaročanje uporabljamo e-naročilo ali eNaročilo, e-napotnica ali eNapotnica?
  e-recept je digitalni zapis o predpisanih in/ali izdanih zdravilih na recept;
  eRecept je nacionalna rešitev za elektronsko predpisovanje in izdajanje zdravil

  Vse izraze sem napisala z malo začetnico, čeprav se zavedam, da se na začetku stavka pišejo izrazi z vezajem z veliko začetnico, torej: E-naročanje, vendar pa eNaročanje.


  Odgovor:

  Na podobna vprašanja smo že večkrat odgovorili, npr.:
  Kdaj pisati »e« v besedi »e-račun« z malo in kdaj z veliko začetnico?

  Pri zapisu ste se odločili v skladu s priporočilom: (1) Če se okrajšava za elektronski (e) nahaja pred občnoimenskim poimenovanjem, npr. e-naročanje, e-recept, e-napotnica, ga pišemo z vezajem; (2) če je ta e prva črka v imenu (eRecept, eNaročilo), se ne spreminja glede na stavo v povedi.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.