×

»Dvojna dovršnost« glagola: »... do konca natiskanja ...«
 • Vprašanje:

  Pred kratkim sem zasledil zanimivo rabo dovršnega glagolnika glagola natisniti v rodilniški obliki:

  "do konca natiskanja"

  Osebno se mi zdi, da je ta raba napačna, saj ta dovršni glagol že predvideva zaključitev dejanja. Kakšno je mnenje strokovnjakov?

  Odgovor:

  Čeprav gre pri obliki natiskanje za glagolnik (torej izhodiščno glagolsko obliko, ki pa besednovrstno prehaja v samostalnik srednjega spola), ne sam glagol, imate glede "nenavadnosti" oblike prav:
  v primerjavi s tiskanjem, ki je v rabi uveljavljeno (prim. npr. v SSKJ2, Sinonimnem slovarju in že pri Pleteršniku: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=tiskanje in v korpusu Gigafida: https://viri.cjvt.si/gigafida/Concordance/Search?Query=tiskanje), je natiskanje zaznavno komaj ali celo sploh ne (v korpusu Gigafida tako zadetkov ni).

  Kot ustrezno ugotavljate, je tiskanje je izhodiščno glagolnik od nedovršnega glagola tiskati, medtem ko bi bil komaj obstoječi natiskanje od dovršnega natiskati. Kot že omenjeno, glagolnik, čeprav izhodiščno tvorjen iz glagola, besednovrstno prehaja v samostalnik, kar se kaže tudi v vsaj delni oslabitvi glagolskih kategorialnih lastnosti, med njimi vida – in to celo denimo v ruščini, kjer je polna sistemska regularnost v rabi vida najvišja med vsemi slovanskimi jeziki. Tako se lahko potencialno tudi glagolniki iz dovršnih glagolov vidsko do določene mere "nevtralizirajo" in označujejo bolj dejanje kot tako brez izrazitega izpostavljanja vidske vrednosti (nedovršno : dovršno).

  To pojasnjuje, zakaj kljub obstoju obeh vidskih ustreznikov, kjer se razlika v nekategorialnem pomenu bliža 0 in izstopa vidska razlika (tiskati : natisniti), pri glagolniku povsem zadošča vidsko razmeroma nevtralna oblika tiskanje, medtem ko za izrazitejše poudarjanje dovršnega pola, ki bi ga izpostavljalo natiskanje, ni potrebe, zato je oblika skoraj neobstoječa.

  Ob glagolskem izražanju bi bila pri poudarjanju končne meje dejanja ob faznem glagolu (konec --> končati/nehati) ustrezna le raba nedovršnika: ob koncu tiskanja --> ko tiskalnik neha tiskati (*natiskati), saj dovršnik potekanje dejanja v zaprtem intervalu z izraženima obema mejama [D] izpostavlja že sam po sebi – zato ga ob faznih glagolih splošnoslovansko načeloma ni mogoče rabiti.

  Domen Krvina (november 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.