×

Glagolski čas v daljšem besedilu
 • Vprašanje:


  Zanima me, ali obstajajo kakšne smernice za prehajanje med glaglolskimi časi v daljšem besedilu. Je smiselno celotno besedilo pisati v istem času (npr. pretekliku), ali slednjega prilagodimo opisanemu dogajanju (npr. eksperiment smo izvedli ...; Rezultati pričajo/so pričali o ... )?


  Odgovor:

  Glede na razmeroma majhno število oblik za čas pred trenutkom govorjenja (preteklik), trenutek govorjenja (sedanjik zlasti nedovršnikov; pri izvenčasni veljavnosti dejanja tudi dovršnikov) in za trenutkom govorjenja (prihodnjik in zlasti za bližnjo prihodnost obrobno tudi sedanjik dovršnikov) slovenščina ne pozna omejitev, kot so znane zlasti iz angleščine, tj. da v istem besedilu z enotno časovno referenco po zgornjih treh točkah načeloma ne mešamo oblik časov (tenses) za past, present in future.

  Tako lahko v prispevku v pretekliku opisujete eksperiment, ki je potekal pred trenutkom upovedovanja (ta običajno sovpada s trenutkom govorjenja, tj. sedaj, ko se prispevek piše), nato pa pri opisovanju rezultatov, ki so kot dejstva/ugotovitve še vedno prisotni (in imajo najmanj jezikovno gledano splošno, izvenčasno veljavnost), brez zadržkov uporabite sedanjik. Ko nato v zaključku govorite o potencialnih načrtih za nadaljnje raziskave, uporabljate prihodnjik.

  Npr.:
  Za ugotavljanje X je bil izveden poskus Y; potekal je v pogojih ... Po N časa smo pridobili rezultate; ti kažejo, da je smiselno upoštevati tudi ... V prihodnje bo za trdnejšo potrditev treba izvesti še ... ipd.

  Podobno za slovanske jezike splošno velja, da načeloma ne poznajo iz angleščine in romanskih jezikov znanega sosledja časov (consecutio temporum), pri katerem se glagolski čas v odvisnikih prilagaja času v glavnem stavku, pač pa sedanjiške oblike (nedovršnik) istodobnost (dovršnik: zadobnost), pretekliške pa preddobnost, tako torej: rekel je, da je bolan (istodobnost z rekel je) : rekel je, da je bil bolan (preddobnost). Prim. še Predmetni da-odvisniki v slovensko-ruski sopostavitvi.

  Domen Krvina (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.