×

Vejica pred vezniško zvezo »in zato«
 • Vprašanje:

  Zanima me kako je z vejico pred veznikom in zato? V katerih primerih jo pišemo in kdaj ne?


  Odgovor:

  Vejice pred vezniško zvezo in zato načeloma ne pišemo, vsaj skladenjskega razloga za to ni. Kljub temu pa se na tem mestu pojavlja, zato si natančneje poglejmo nekaj primerov.

  Mednje ne sodijo zgledi, v katerih se tik pred in zato zaključi predhodna skladenjska enota -- navadno odvisnik, stavčni prilastek ali vrivek. Npr.:

  • Tokić nam je povedal, da se zelo veseli nastopa v Velenju, in zato že nekaj tednov načrtuje najboljšo formo prav za ta turnir.
  • Sodi med ljudi, ki brez aktivnosti ne bi mogli živeti, in zato se že veseli novoletnega koncerta.
  • Raketni sistem je namenjen obrambi točkastih ciljev, torej določenih območij ali objektov velikega strateškega pomena, in zato izredno mobilen.

  V zgornjih zgledih bi lahko za vejico sledilo tudi kaj drugega, torej vejica na tem mestu ne stoji zaradi in zato. Jo pa pisci prav zaradi tega vezniškega niza postavljajo v primerih, kakršni so spodnji:

  • Tu lahko uradna medicina naredi zelo malo, in zato tukaj stopijo v ospredje metode tradicionalne medicine, ki obstaja že več tisoč let in je povsod po svetu bolj cenjena kot v naših krajih.
  • Evrovizija je zame predvsem popevka, in zato mora biti pesem popevka, ne pa nek blazen šov in teater.
  • Življenje na podeželju bo zagotovo cenejše kot v mestu, in zato se bo v naslednjih letih marsikdo vrnil »h koreninam«, k cenejši, bolj zdravi hrani in manj stresnemu življenju na podeželju.

  Vejica pred in zato v nobeni od zgornjih povedi ni nujna. Podobno tudi ni nujna pred veznikom in, kadar ta samostojno uvaja posledično razmerje, o čemer smo pisali v tem odgovoru, ko smo pojasnjevali primere, kakršen je ni plačal, in so ga rubili iz SSKJ-ja. Tam smo tudi utemeljevali, da vejica bolj izpostavi posledičnost in da bi jo v sodobni rabi prej nakazali z veznikom zato ali pa (ni plačal, zato/pa so ga rubili).

  Zdi se, da je v zgornjih treh zgledih pred in zato vejica torej rabljena, da okrepi pomen posledičnosti, saj ima tak pomen lahko že zgolj veznik in, pogosto uveden z vejico.

  Vse zglede bi lahko zapisali tudi zgolj z vejico in veznikom zato ali pa z zvezo in zato, a brez vejice:

  • Evrovizija je zame predvsem popevka, zato mora biti pesem popevka, ne pa nek blazen šov in teater.
  • Evrovizija je zame predvsem popevka in zato mora biti pesem popevka, ne pa nek blazen šov in teater.

  Če zapišemo vejico in uporabimo celotno zvezo in zato, pa se zdi, da tudi veznik in privzame pomen posledičnosti (ki ga po SSKJ-ju dejansko lahko ima, kot smo pokazali zgoraj); poleg tega v govoru na mestu vejice naredimo kratek premor, ki to, kar sledi, poudarja tudi na besedilnofonetični ravni.

  Odgovor na vaše vprašanje bi se torej glasil: vejico pred veznikom in zato pišemo, kadar želimo v posledičnem priredju okrepiti pomen posledičnosti, ni pa nujna.

  Tina Lengar Verovnik (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.