×

Kako je prav: »deaktivirati« ali »dezaktivirati«?
 • Vprašanje:

  Že nekaj časa me mučita glagolski obliki deaktivirati in dezaktivirati bombo. Slednjo so uporabili pri poročilih na RTV, in sicer: "Strokovnjaki dezaktivirali bombo." Sam bi tu avtomatsko napisal deaktivirali bombo, zato me zanima, zakaj so uporabili obliko dezaktivirati.


  Odgovor:

  Kot je bilo odgovorjeno že pri vprašanju o pisnih dvojnicah deodorant in dezodorant, je bila predpona dez.. uporabljena kot varianta predpone de.., če se korenska beseda začne s samoglasnikom (dezinficírati, dezodorírati, dezavuírati; deziluzíja; Slovenski pravopis 2001).
  Pred glagolom aktivirati je torej upravičeno uporabiti predponsko varianto dez.., na kar opozarja tudi redakcija glagola deaktivirati v Slovenskem pravopisu 2001, saj je zapis deaktivirati odsvetovan (zapis s puščico), uporabnik pa je usmerjen h glagolu dezaktivirati:

  deaktivírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; deaktivíranje (ȋ) → dezaktivirati

  Glagol dezaktivirati je (brez pisne dvojnice deaktivirati) uslovarjen v prvi izdaji SSKJ (1970):

  dezaktivírati -am dov. in nedov. (ȋ) spraviti iz dejavnosti, napraviti neaktivno: dezaktivirati neeksplodirane letalske bombe / dezaktivirati mladino; člani organizacije so se dezaktivirali

  V drugi izdaji SSKJ (2014) sta obe pisni različici uslovarjeni kot enakovredni:

  deaktivírati -am dov. in nedov. (ȋ)

  1. spraviti v nedejavnost, narediti neaktivno: deaktivirati bombo; nekaj antibiotika se v določenem času deaktivira
  2. narediti, povzročiti, da je kdo brez spodbude, navdušenja: nediferencialni frontalni pouk nadarjene učence demotivira in deaktivira

  dezaktivírati -am dov. in nedov. (ȋ)
  spraviti iz dejavnosti, napraviti neaktivno: dezaktivirati neeksplodirane letalske bombe / dezaktivirati mladino; člani organizacije so se dezaktivirali

  Pregled gradiva kaže, da gre za pravi pisni dvojnici, saj drugi pomen, ki se izkazuje pri deaktivirati (po Slovarju novejšega besedja, 2012), ni izpričan.

  Normativno nevtralizacijo, ki je nakazana s SSKJ, izkazuje tudi besedilni korpus Gigafida 2.0:

  dezaktivirati 32 deaktivirati 429
  dezaktiviranje 13 deaktiviranje 100
  dezaktivacija 8 deaktiviran 111
  dezaktiviran 4 deaktiviran 32

  Izhajajoč iz tradicije slovenskega besedotvorja in pravopisja sta torej nekdaj normativno neenakovredni sestavini para postali enakovredni, tj. obe primerni za rabo v knjižnem jeziku.

  Helena Dobrovoljc (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.