×

Kratice in ujemanje s povedkom
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je z ujemanjem spola (in ostalih slovničnih kategorij) med kratico in povedkom, če kratica nastopa v funkciji osebka.

  Je pravilno:
  OB se brez tega ni moglo razviti? ali:
  OB se brez tega ni mogla razviti? (OB - odprto bančništvo);
  OB se brez tega niso mogla razviti? (OB - odprta bančništva)

  Je ujemanje vezano zgolj na kratico ali njen "razvezani pomen"?


  Odgovor:

  V zvezi s spolom kratic, ki imajo v podstavi samostalnik srednjega spola, smo v Jezikovni svetovalni že pisali:
  Kakšen je spol kratice, če je v jedru podstave samostalnik srednjega spola?

  Zveza odprto bančništvo označuje bančništvo, v katerem lahko tretje osebe (ponudniki finančnih storitev) prek programskih vmesnikov (API) elektronsko dostopajo do finančnih podatkov komitenta, ki jih hrani določena finančna organizacija, npr. banka (gl. npr. članek Open banking). Zveza se za zdaj pojavlja relativno redko (v Gigafidi 2.0 se pojavi 5-krat, dokaj malo je tudi pojavitev na spletu), pojavitev za ustrezno kratico (OB) pa nismo našli.

  V splošnem sicer velja, da spol kratic v rabi ni povsem predvidljiv. Nekatere kratice se uporabljajo izključno v enem spolu (npr. DARS 'Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji' se na pregledanem vzorcu vedno pojavlja v moškem spolu), druge pa so lahko dveh spolov (npr. NLB m in NLB ž 'Nova Ljubljanska banka', RTV m in RTV ž 'radiotelevizija').
  Tudi slovarski del Slovenskega pravopisa 2001 v nekaterih primerih dopušča dva spola kratic (RTV m in RTV ž). Npr. kratici SP ('svetovno prvenstvo') in EP ('evropsko prvenstvo'), ki imata v podstavi samostalnik srednjega spola, se v rabi pojavljata v moškem in srednjem spolu, pri čemer je srednji spol celo pogostejši, v Slovenskem pravopisu 2001 pa sta samo moškega spola.
  Med primeri, ki jih navajate v vprašanju, je mogoče izločiti 2. primer (z ujemanjem v ženskem spolu). Kadar se kratice pojavljajo v dveh spolih, so moškega spola ali pa ohranijo spol samostalnika v jedru podstavne zveze. V 1. in 3. primeru se kratica ujema v srednjem spolu, kar je glede na zgoraj opisano rabo kratic dopustno (sploh pa zato, ker je kratica še neuveljavljena in je zato najbrž še tesneje navezana na podstavno zvezo). V zvezi s 3. primerom velja omeniti, da je raba kratice OB oz. zveze odprto bančništvo v množini manj verjetna (samostalnik bančništvo se zelo redko pojavlja v množini), vendar vsaj načeloma možna (npr. za poimenovanje različnih vrst odprtega bančništva). Kratico OB je jezikovnosistemsko možno in normativno dopustno uporabljati tudi kot kratico moškega spola (tj. z ujemanjem povedka v moškem spolu), kar je še najbolj očitno, kadar se v neimenovalniških sklonih sklanja z glasovnimi končnicami (npr. OB-ja).

  Mitja Trojar (december 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.