×

Kako zapisati število v zvezi »od – do«: z besedo ali številko?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je pravilen zapis tudi (npr.) od sedem do 12, ali samo od 7 do 12 oz. od sedem do dvanajst.


  Odgovor:

  Pri načinu zapisovanja števil s številkami ali besedami ne gre toliko za pravila kot nenapisana slogovna načela. Nekaj smo jih nanizali v tem odgovoru, kjer med drugim pišemo tudi o tem, da v tesneje povezanih besednih zvezah vedno izbiramo isti način zapisa. Torej bi tudi v vašem primeru zapisali bodisi od sedem do dvanajst bodisi od 7 do 12.

  Tina Lengar Verovnik (januar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.