×

Vejica in d. d.
 • Vprašanje:

  Zanima me, kam postaviti vejico, kadar se poleg polnega imena podjetja v oklepaju hkrati zapiše še krajše ime podjetja, ki se ga uporablja v nadaljnjem besedilu:

  • Pivka perutninarstvo, d. d., (v nadaljevanju Pivka) je danes edino slovensko specializirano podjetje za proizvodnjo piščančjega mesa in izdelkov v Sloveniji višje kakovosti.


  Odgovor:

  Slovenski pravopis 2001 v členu 301 med pristavčnimi deli navaja zgled Podjetju Mavrica, d. d., grozi stavka. Da v primeru oznak za gospodarske družbe, ki sledijo lastnemu imenu podjetja, ne gre za prave pristavke, smo že utemeljevali v tem odgovoru. Dejstvo pa je, da pravopis pri imenih gospodarskih družb pred okrajšavo za vrsto družbe zahteva vejico, zato je tudi za podjetje, omenjeno v vašem vprašanju, pravopisno ustrezna oblika zapisa Pivka perutninarstvo, d. d. Vejica, ki uvaja oznako družbe, je torej del uradnega imena podjetja in se na tem mestu pojavlja v vseh besedilnih položajih. Vejica, ki se v pojavlja za oznako, pa se pojavlja zgolj v povedih in je tam zaradi skladenjske zgradbe -- zaključuje (po pravopisu) pristavčni del. Če torej sledimo tej interpretaciji, moramo opozorilo, da bomo v nadaljevanju namesto polnega imena podjetja uporabljali le eno besedo, postaviti neposredno za polno ime družbe, ki pa se konča pred vejico, ki zaključuje pristavek. Prav bi torej bilo:

  • Pivka perutninarstvo, d. d. (v nadaljevanju Pivka), je danes edino slovensko specializirano podjetje za proizvodnjo piščančjega mesa in izdelkov v Sloveniji višje kakovosti.

  Tina Lengar Verovnik (januar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.