×

Vetrovni ali vetrni stržen?
 • Vprašanje:

  V rabi opažam oba pridevnika pri tej besedni zvezi. Ali sta oba pravilna in sta sopomenska ali je kako drugače s tem?


  Odgovor:

  Geografski terminološki slovar ima zabeležena oba izraza, usmerja pa k vetrnemu strženu. V korpusu Gigafida ima izraz vetrovni stržen nekoliko višjo frekvenco, prav tako je nekoliko pogostejša raba vetrovnega stržena v korpusu KAS, kjer so zbrana diplomska, magistrska in doktorska dela. Podobne ugotovitve glede rabe nam je podal tudi dr. Benedikt Strajnar s Fakultete za matematiko in fiziko in Agencije Republike Slovenije za okolje, ki je v ožjem krogu svojih sodelavcev naredil manjšo anketo. Večina bi se odločila za vetrovni stržen.

  Kar se tiče besedotvorja, sta oba pridevnika legitimna, podobno že v primeru zvočen in zvokoven, o čemer smo v svetovalnici že pisali, pomensko gledano pa se pridevnik vetrn po SSKJ nanaša na veter (npr. vetrni kanal, vetrna turbina), vetroven pa na pihanje vetra (npr. vetroven dan, vetrovno vreme).

  Termina vetrni stržen in vetrovni stržen sta zagotovo sinonimna, glede na rabo pa ugotavljamo, da ta ni povsem ustaljena oz. da nekoliko prevladuje raba vetrovnega stržena. Glede na pomen obeh pridevnikov bi se strinjali z usmeritvijo Geografskega terminološkega slovarja, ki daje prednost vetrnemu strženu, mnenju je pritrdil tudi dr. Benedikt Strajnar.

  Podobno neustaljenost v rabi kaže tudi termin vetrovna roža, o katerem so pisali sodelavci Terminološke sekcije v Terminološki svetovalnici.

  Mija Michelizza, Mojca Žagar Karer (februar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.