×

Pridevnik, izpeljan iz samostalnika »oboa«
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno izoblikuje pridevnik iz samostalnika oboa? Z j-jem ali brez? Torej ali oboin ali obojin?


  Odgovor:

  Svojilne pridevnike načeloma tvorimo iz samostalnikov, ki poimenujejo nekaj živega. Samostalnik oboa sicer poimenuje glasbilo, vendar pa bi v določenih položajih rabe (npr. pri metonimiji) lahko pomenil tudi osebo, kot pri npr. flavtin solo (SP sicer svetuje flavtni solo). V takem primeru bi iz samostalnika oboa tvorili svojilni pridevnik oboin/obojin (podobno tudi pri boaboin/bojin). Obliki sta torej dvojnici, čeprav je potrditev v rabi zelo malo, prevladuje pa oblika oboin. O podobni težavi pri tvorbi svojilnih pridevnikov smo že pisali tukaj.

  Urška Vranjek Ošlak, Tina Lengar Verovnik, Mija Michelizza (februar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.