×

Raba ločil v računalniški predstavitvah
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je z ločili v primerih, ko imamo na isti prosojnici povedi, ki vsebujejo osebno glagolsko obliko, in take brez (kjer gre v bistvu le za daljšo besedno zvezo).
  Ali mora biti povsod na koncu pika ali samo pri tistih z osebno glagolsko obliko?

  Na primer:

  Stroški se priznajo v velikosti 50 %.
  Stroški pogostitve, zabave in daril ob poslovnih stikih
  Stroški reprezentance se razlikujejo od stroškov reklame.


  Odgovor:

  O jeziku v računalniških predstavitvah (natančneje o veliki začetnici pri alinejnem naštevanju) smo v svetovalnici že pisali tukaj.

  Pri rabi ločil v računalniških predstavitvah veljajo ista načela kot pri alinejnem naštevanju na splošno. Na koncu vsake alineje zapišemo vejico tam, kjer gre za naštevanje oz. so alineje del povedi; za zadnjo alinejo zapišemo končno ločilo:

  Med ločila prištevamo:

  • vejico,
  • piko,
  • dvopičje,
  • pomišljaj itd.

  Če ima prosojnica naslov, alinejno so naštete oporne točke, ki med seboj niso povezane, naslov pa ni njihova uvajalna poved, na koncu alinej ni treba pisati ločil:

  Ločila

  • V/vejica
  • P/pika
  • D/dvopičje
  • P/pomišljaj

  Če so v alinejah zapisane samostojne povedi, na koncu vsake zapišemo končno ločilo.

  Ločila

  • Tretjina uporabnikov slovenščine ima težave pri postavljanju ločil.
  • Največ težav uporabnikom povzroča vejica.
  • Ali bi poenostavitev pravopisnih pravil uporabnikom olajšala pisno sporazumevanje?

  Navadno, da se na posamezni prosojnici (ne pa tudi v okviru iste predstavitve) odločimo za enoten slog in posledično enotno oblikovanje alinej (če to ni mogoče, lahko seveda uporabite tudi različne sloge). Vaše besedilo bi lahko preoblikovali npr. takole:

  • P/priznani stroški: 50 %
  • S/stroški pogostitve, zabave in daril ob poslovnih stikih
  • S/stroški reprezentance ≠ stroški reklame

  ali

  • Stroški se priznajo v obsegu 50 %.
  • Med stroške prištevamo pogostitve, zabave in darila ob poslovnih stikih.
  • Stroški reprezentance se razlikujejo od stroškov reklame.

  Urška Vranjek Ošlak (februar 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.