×

Obrazila za tvorjenje vrstnih pridevnikov
 • Vprašanje:

  Znanki, ki se uči slovensko, povzročajo preglavice končnice vrstnih pridevnikov, tvorjenih iz samostalnikov. Ali obstaja kakšno pravilo ali vodilo glede tvorbe takšnih pridevnikov (razlikovanje med končnicami -in limonin, -ov breskov ter -ni pomarančni)?


  Odgovor:

  Na tem področju je naš jezik v intenzivnejšem gibanju, zato je tudi sistemskih možnosti več, kot bi bilo treba.

  Velja, da se iz samostalnikov moškega spola prve (in tudi že druge) sklanjatve in srednjega spola vrstni pridevniki tvorijo s priponami -ov (bezgov), -ni (lesni) ali -ji (piščančji), vendar se s temi tremi priponami tvorijo tudi pridevniki iz samostalnikov ženskega spola (gobov, pomarančni, ribji), poleg tega pa ti uporabljajo še pripono -in (limonin, jelkin, konopljin). Razlogi za to stanje so zgodovinskojezikoslovno sicer še kar jasni, vendar to v praksi ne pripomore. Ne gre drugače, kot da se ob vsakem samostalniku, pri katerem je to smiselno, naučimo tudi pripadajoči vrstni pridevnik.

  V svetovalnici smo na vprašanja, podobna vašemu, že odgovorili v naslednjih primerih:

  Je omaka »paprikina« ali »paprična«?

  Je olje »makadamijevo« ali »makadamijino«?

  Marko Snoj (februar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.