×

Izvor in pomen besede »nekogaršnji«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je z besedo nekogaršnji.


  Odgovor:

  Zaimek nekogaršnji se je pojavil v začetku tega tisočletja. Nastal je iz potrebe, izraziti last neke nedoločene osebe. Njegov izvor sicer ni nesistemski, saj bi po sistemskih vzvodih pričakovali nikogašnji, vendar se ta izraz ni uveljavil, ker je na nastanek novega bistveno vplival podobno glaseči se zaimek nikogaršnji. Novi zaimek je uvrščen med gesla druge izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika:

  • prvi pomen (»ki je last nekoga«) je ponazorjen z zgledom nekogaršnji avto,
  • drugi pomen (»izraža splošno pripadnost nekomu«) pa z zgledom odpreti delovno mesto po nekogaršnji meri.

  Marko Snoj (februar 2014)