×

Jezikovna izbira: »pandemičen« ali »pandemski«
 • Vprašanje:

  Pri prevajanju smo s skupino kolegov prišli do naslednjega spoznanja:

  Pridevnik pandemski je sicer v sprotnem slovarju in njegova raba je bolj razširjena, vendar je v SSKJ po drugi strani pridevnik epidemičen (ne pa epidemski). Poleg tega sta obliki na -ičen za oba pridevnika uporabljeni tudi v medicinskem slovarju. Zaradi poenotenja oblik v zvezi z epidemijo in pandemijo bi zato dali prednost pandemičen pred pandemski.

  Kakšno je vaše stališče?


  Odgovor:

  Taka dvojn(ičn)ost, kot jo vidimo pri pridevniških parih pandemski/pandemičen in epidemski/epidemičen, ni v slovenščini nič nenavadnega – o tem smo že pisali tukaj. Obe obrazili (tako -ski kot -(ič)en/-(ič)ni) sta za tako tvorbo primerni in relevantni, niso pa vsi štirje pridevniki, ki jih omenjate, enako pogosti in uveljavljeni. Pa poglejmo:

  Kot vidimo, je le pridevnik epidemski manj uveljavljen, zaradi česar je v primerjavi s pridevnikom epidemičen manj primerna izbira. Pridevnika pandemski in pandemičen sta v rabi relativno enakovredna, prvi je pogostejši, drugi pa ima podporo zdravstvene stroke. Če želite uporabljati izraza z enakovrstnim obrazilom, je izbira pridevnikov epidemičen in pandemičen popolnoma primerna, saj je uveljavljena strokovna raba poleg izhodiščne slovnične/sistemske ustreznosti najbolj relevantna.

  Urška Vranjek Ošlak (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.