×

Sklanjatev osebnega lastnega imena »Eldnsay«
 • Vprašanje:

  Uporabljam ta nadimek že vrsto let, a mi je šele sedaj kapnilo, da ga ne znam sklanjati.
  Ugotavljam, da je ime samo po sebi lahko moškega spola, čeprav sem ženska.
  Pri izgovorjavi uporabljam polglasnik med "d" in "n", "a" izgovarjam po angleško, in sicer [eldǝnsej] ali [eldnsej]. Ime je izmišljeno.


  Odgovor:

  Ker ime Eldnsay označuje osebo ženskega spola, se v slovenščini ne sklanja z glasovnimi končnicami (kot Ines, Nives, Karmen) in spada v 3. sklanjatveno skupino: torej imenovalnik Eldnsay, rodilnik Eldnsay itd. Prim. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/698/sklanjanje-imena-abi in https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/678/sklanjanje-ženskih-imen.

  Se pa lahko v slovenščini iz imena tvori svojilni pridevnik, katerega oblika in zapis sta odvisna od izgovora imena. Pri izmišljenih imenih, narejenih po tujih vzorcih, bi bila zato brez podatka o izgovoru oblika pridevnika zgolj stvar ugibanja.

  Ker ime izgovorite s končnim j, torej kot kot angleški glagol say 'reči', torej [sej], je svojilni pridevnik Eldnsayin.
  Če bi končni del izgovorili kot v angleškem imenu Lindsay, torej [zi], bi se svojilni pridevnik iz vašega vzdevka tvoril s podaljšavo z j: Eldnsayjin.

  Alenka Jelovšek (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.