×

Zapis dobesednega navedka brez narekovajev in ločila
 • Vprašanje:

  V prevodu nekega romana je dobesedni navedek vedno zapisan ležeče, brez narekovajev. Kako je v tem primeru z ločili? Primer: No, kaj praviš?, je vprašal. Si vesela?
  Gumico za lase!, je vpila. Ugasni glasbo!, je ukazovala in Zapri okno!, in ko ji je babica končno dovolila ...

  Vem, da bi bilo pravopisno ustrezno brez vejice za citatom, ampak v tem primeru, ker ni narekovajev in so stavki vzklični ali vprašalni ter se končajo z vprašajem ali klicajem, se potem zdi težje berljivo/razumljivo. Je pa to verjetno vendarle edini dovoljeni način, torej: No, kaj praviš? je vprašal. IN Gumico za lase! je vpila.

  Zanima me, ali bi lahko v takih primerih ostala tudi vejica ali to pač v nobenem primeru ni dovoljeno, ne glede na odsotnost narekovajev.


  Odgovor:

  V slovenskem pravopisu se je uveljavilo načelo, da se pri premem govoru, če mu sledi spremni stavek, pred (desnim) narekovajem na koncu navedka (citata) namesto pike piše vejica, medtem ko druga ločila (vprašaj, narekovaj, tri pike ...) ostanejo, npr.:

  • »No, kaj praviš?« je vprašal.

  Temu načelu bo zaradi navajenosti bralcev in piscev dobro slediti. Načelo v nemškem pravopisu je za tak položaj drugačno: pred desnim narekovajem piko opustimo, druga ločila ostanejo, za narekovajem pa se v vsakem primeru piše vejica. Pri zapisovanju premega govora v slovenščini brez narekovajev, ki jih nadomešča drugačna, v tem primeru ležeča vrsta tiska (pa tudi ta ni nujna, le bolj nazorna, saj tudi primere z nepravim premim govorom, ki se pišejo brez narekovajev, praviloma dobro razumemo), je priporočljiva raba golih vprašaja, klicaja ali treh pik, brez vejice za njimi, takole:

  • No, kaj praviš? je vprašal. Si vesela?
   No, kaj praviš? je vprašal. Si vesela?

  • Srečno, je pozdravila. (Tu je vejica ležeča, tako kot sta v tem položaju ležeča vprašaj in klicaj ali bi bila pika, ki jo nadomešča vejica.)
   Srečno, je pozdravila.

  • Gumico za lase! je vpila. Ugasni glasbo! je ukazovala in Zapri okno!, in ko ji je babica končno dovolila ...
   Gumico za lase! je vpila. Ugasni glasbo! je ukazovala in Zapri okno!, in ko ji je babica končno dovolila ...

  V zadnjih dveh primerih se vejica za klicajem zagotovo piše, ker stoji ne med poročanim govorom in spremnim stavkom, ampak za poročanim govorom, za katerim se besedilo nadaljuje v isti povedi, z malo začetnico: in ko ...

  Peter Weiss (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.