×

Razlaga izraza »poustvarjalno besedilo«
 • Vprašanje:

  Kakšno besedilo je poustvarjalno besedilo, ali je to obnova?


  Odgovor:

  S poustvarjalnimi besedili se srečamo predvsem v šolskem prostoru, in da bi bolje razumeli, kaj so, jih moramo predstaviti skupaj z ustvarjalnimi besedili. Pri obeh vrstah besedil gre za tvorjenje izvirnega besedila, poustvarjalna besedila se nanašajo na zgled, tj. že napisana, znana besedila, pri čemer je pomembno tudi usvajanje in vključevanje literarnovednega znanja. Ustvarjalna besedila nastajajo neodvisno od že napisanih besedil, vsebujejo pa prvine umetnostnega jezika in besedil. Ostro mejo med enim in drugim tipom besedil je težko določiti, saj le redko ustvarjalna besedila ne vsebujejo prvin že napisanih besedil.

  Poustvarjalna besedila so lahko vezana na vsebino ali besedilno vrsto zgleda, ob pisanju poustvarjalnih besedil prejete informacije kreativno predelujemo. Namen pisanja poustvarjalnih in ustvarjalnih besedil je razvijati ustvarjalnost, pisne sposobnosti, predvsem pa s pomočjo kreativnega, izvirnega pisanja poglabljati literarno doživetje, saj prav lastna ustvarjalnost pomaga spodbujati občutljivost za recepcijo literature.

  Poustvarjalna besedila so npr. spis, esej, pesniški literarni vrsti dodani verzi, predzgodba ali nadaljevanje zgodbe, preoblikovanje proze v poezijo in dramatiko, dramatizacija dramskega besedila, med poustvarjalna besedila spada tudi obnova.

  Ustvarjalna besedila so npr. izvirne pesmi, haikuji, pravljice, basni, lutkovna igra, dramsko besedilo …

  Manca Černivec (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.