×

Vejica v vabilu na poroko
 • Vprašanje:

  Bi bil pravopisno ustrezen sledeči zapis brez vejice pred navajanjem datuma, in sicer Vesela bova, če boste z nama na najin poročni dan 20. 5. 2011?


  Odgovor:

  Vaše vprašanje odpira zelo zanimivo dilemo.

  Trenutni slovenski pravopis v členu 303 določa:

  Če je lastno ime določilo pred njim stoječe besedne zveze, ga od nje ločimo z vejico, kadar domnevamo, da zveza naslovniku tega imena ne napoveduje samoumevno: Največji slovenski pesnik, France Prešeren, se je rodil v Vrbi, sicer pa ne: Največji slovenski pesnik France Prešeren se je rodil v Vrbi.

  Zgled ni najbolj posrečen (zakaj ne, si lahko preberete tukaj), poleg tega pa pravilo zadeva le lastnoimenske zveze, pri katerih pisec vsakokrat presodi, ali je istovetnost občnoimenskega poimenovanja (v tem primeru 'največji slovenski pesnik') in imena ('France Prešeren') bralcu kristalno jasna ali ne. Če domneva, da mu ni, lahko uporabi vejice in ime zapiše kot pristavek (tj. del povedi, v katerem je isti denotat poimenovan še z drugimi besedami):

  Najmlajši kanonizirani papež, Pij X., je naredil vse, kar je mogel, da bi preprečil začetek vojne leta 1914.

  Taka raba po novejših opažanjih ni vedno izkazana; pisec lahko vejice tudi opusti in iz imena naredi desni prilastek, pa čeprav ne gre za splošno znano občnoimensko oznako osebe (taka neraba vejic prevladuje npr. v publicistiki). Sodeč po gornjem pravopisnem pravilu pa naj bi bil desni prilastek sicer v rabi le, kadar je istovetnost prvega dela besedne zveze in lastnega imena naslovniku jasna (in bi lahko ime tudi izpustili, pa bi ga bralec zlahka dopolnil iz lastnega védenja), npr.:

  • Trenutni papež Frančišek pravi, da je raj odprt za vsa božja bitja.

  Pri zapisu datumov se je uveljavila nekoliko drugačna konvencija, in sicer jih za poimenovanjem dneva vedno zapišemo kot pristavke (ne glede na to, ali predvidevamo, da je bralcu jasno, za kateri datum gre, ali ne). En in isti dan v prvem delu tako poimenujemo z imenom dneva v tednu, v drugem delu (med vejicama) pa z natančnim datumom, npr.:

  • V petek, 22. 5. 2020, bo knjižnica odprta od 8.00 do 15.00.

  V vašem zgledu pa ne gre za tovrstni primer. Zvezi "poročni dan" bi lahko namreč namesto datuma sledilo tudi poimenovanje dneva v tednu, ki bi zvezo "najin poročni dan" pomensko natančneje določilo (primer je zgolj hipotetičen, zato zvezdica spredaj):

  • *Vesela bova, če boste z nama na najin poročni dan soboto.

  Lahko pa bi tvorec dejstvo, da gre za soboto, seveda zapisal tudi za vejico -- kot pristavčno pojasnilo:

  • *Vesela bova, če boste z nama na najin poročni dan, (tj. v) soboto.

  Tudi datum, ki je zgolj drugo poimenovanje za to isto "soboto", bi po tej logiki torej lahko zapisali brez vejice (kot desni prilastek pred njim stoječe zveze) ali pa za vejico (kot pristavčno pojasnilo). Bi pa primera različno prebrali:

  • Vesela bova, če boste z nama na najin poročni dan 20. 5. 2011. = [dvajseti peti dva tisoč enajst -- KATERI dan?]
  • Vesela bova, če boste z nama na najin poročni dan, 20. 5. 2011. = [dvajsetega petega dva tisoč enajst -- KDAJ?]

  Tina Lengar Verovnik (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.