×

Števnost ali neštevnost samostalnika »pomoč«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je samostalnik pomoč števni ali neštevni.

  Neštevni edninski samostalniki poimenujejo snov, skupino ali pojem. Na podlagi tega bi samostalnik pomoč štela med pojme. Sem pa zasledila, da se v slovenski zakonodaji uporablja tudi obilka v množini (npr. pravila na področju državnih pomoči, sektor za spremljanje državnih pomoči).


  Odgovor:

  Res je, da je pojmovnost v slovenski slovnici vezana na kategorijo števnosti. (Več o pojmovnih samostalnikih si lahko sicer preberete v tem odgovoru: Sta »kraj« in »kotiček« pojem ali stvar.) Vendar pa je po slovnici mogoč tudi prehod neštevnega (edninskega) samostalnika v števni samostalnik. Kot pišemo v tem odgovoru: Uporaba samostalnika »znanje« v množini, kjer lahko med drugim preberete, zakaj in kdaj štejemo znanja, javnosti in moke, se to dogaja zlasti takrat, ko nek izraz ne pokriva več vseh pomenov, ki jih izkazuje izvenjezikovni svet.

  To se je očitno zgodilo tudi pri samostalniku pomoč, ki ga SSKJ v vseh pomenih zaenkrat opredeljuje zgolj kot neštevnega. Nekaj primerov iz korpusa Gigafida 2.0:

  • Podobno se je zgodilo aprila letos, ko je vlada dodelila državne pomoči 157 občinam, pa jih 25 ni bilo upravičenih do denarja, ker stopnja poškodovanosti posameznih kultur ni presegala 30 odstotkov.

  • Zaradi večnamenske vloge kmetijstva EU vztraja pri neposrednih pomočeh kmetovalcem, ki zagotavljajo javne dobrine, kot sta zdravo okolje in poseljenost podeželja.

  • Več proračunskega denarja bi med drugim dali za protikorupcijsko komisijo, občinam, zaščiti in reševanju, tehnološkemu razvoju, povečevanju konkurenčnosti, razvoju malega gospodarstva, za nove ceste, šolanju, socialnim pomočem in tako naprej.

  Gre za podpomen tretjega pomena iz SSKJ 'kar se da komu, da pride iz neugodnega položaja'. Če je tam iz zgledov mogoče razbrati, da gre lahko za pomoč v kakršnikoli obliki (navedeni so mdr. denarna pomoč, moralna pomoč, pomoč v hrani, obleki in šotorih), pa se ob hitrem pregledu gradiva zdi, da števne pomoči pomenijo zgolj denarna izplačila ter finančne spodbude in olajšave.

  Tina Lengar Verovnik (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.