×

Utemeljitev zapisa zloženke »socialnogerontološki«
 • Vprašanje:

  Rada bi samo preverila, ali razmišljam prav: socialna gerontologija (veda), torej socialnogerontološki model.

  Ali je možna še katera (glede na ta pomen) druga možnost?


  Odgovor:

  Tako je, iz besednih zvez tvorimo podredne zloženke, ki se zapišejo skupaj, torej socialnogerontološki model (podobno npr. socialnoekonomski iz besedne zveze socialna ekonomija). Druge možnosti, kjer bi se ta pomen ohranil, ni. Zapis z vezajem oz. tvorba priredne zloženke, torej socialno-gerontološki model, bi pomenil, da govorimo o modelu, ki je hkrati socialni in gerontološki. Podobno lahko tvorimo recimo priredno različico zgoraj navedenega pridevnika socialnoekonomski, torej socialno-ekonomski, a ima ta prav tako drugačen pomen.

  Več informacij o zloženkah lahko preberete tukaj.

  Urška Vranjek Ošlak (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.