×

Poimenovanje sadja: »naši« ali »nashi«
 • Vprašanje:

  Sprašujem o sadju, ki je podoben hruški. Kako se v slovenščini pravilno reče temu sadju?


  Odgovor:

  Pri prevzemanju iz tujih jezikov težimo k podomačevanju prevzetih besed, kar velja tudi za prevzemanje iz nelatiničnih pisav. O prevzemanju občnih besed iz japonščine smo že pisali, npr. tukaj. Besede, prevzete iz japonščine, prečrkujemo in podomačimo – ime te azijske vrste hruške torej ustrezno zapišemo naši. Citatni zapis nashi se je prvotno uveljavil zaradi vpliva angleščine. Beseda naši je moškega spola, sklanjamo jo naši, rod. ed. našija, torej s podaljšano osnovo:

  • Ko so se pri nas pred leti pojavili prvi našiji, so spodbudili ugibanje o tem, kaj sploh so; med drugim naj bi bili križanci med jabolkom in hruško.

  Tudi pri tvorbi svojilnega pridevnika se izkazuje moški spol:

  • Odstranite semena iz vanilijevega stroka in jih primešajte v našijev pire.

  Beseda naši je bila prvič uslovarjena v Slovarju novejšega besedja (2013), od koder je bila leto pozneje uvrščena tudi v SSKJ2 (2014). V njem je naši naveden z enakovredno dvojnico nashi, pri slednjem pa nas kazalka gl. usmeri na podomačeni zapis naši.

  Urška Vranjek Ošlak, Nataša Gliha Komac (junij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.