×

Je stranka »prvo tožena« ali »prvotožena«?
 • Vprašanje:

  Kako zapišemo pravilno prvo tožena stranka ali skupaj prvotožena?

  Ali finančnoračunovodski sektor ali finančno računovodski sektor?


  Odgovor:

  V prvem primeru (prvotožena oz. prvo tožena stranka) imamo opraviti z besedo oz. zvezo, ki se uporablja predvsem v pravnih besedilih. Kot je mogoče ugotoviti iz dejanske rabe, se pravna stroka odloča prednostno za zapis skupaj, torej prvotožena stranka, drugotožena stranka ipd. Tak zapis je ustreznejši tudi glede na pravopisna pravila.

  V drugem primeru gre najverjetneje za priredno zloženko, tj. finančni in računovodski sektor/služba/oddelek. Tovrstne zloženke se v slovenščini zapisujejo z vezajem: finančno-računovodski.

  O prirednost in podrednosti zloženk pa si lahko preberete več v odgovoru Prirednost in podrednost zloženk.

  Polona Gantar (februar 2014)