×

Pomišljaj pred psevdonimom »Aleksandrov«
 • Vprašanje:

  V ePravopisu je ob geslu Aleksandrov zapisano takole: vzdevek Josipa Murna, slovenskega pesnika|: ob imenu, navadno za pomišljajem; pesmi Josipa Murna – Aleksandrova. Ali ni pred vzdevkom nestični vezaj?


  Odgovor:

  O tej tematiki smo v naši jezikovni svetovalnici že pisali (npr. Stičnost ali nestičnost vezaja pri zapisovanju dvojnih priimkov).

  Vezaj je navadno stično ločilo, pravila SP iz l. 1991 in pozneje SP 2001 pa med deloma dvojnega imena ter med priimkom in vzdevkom zapovedujejo pisanje nestičnega vezaja, torej Josip Murn - Aleksandrov.

  Zaradi večkrat izražene želje, zlasti v strokovnih krogih, po večji razlikovalnosti med nestičnim vezajem in pomišljajem se je Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU odločila, da bo predlagala novo pravilo. V novih pravilih naj bi se ohranil stični vezaj povsod, kjer je v vlogi povezovalca dveh enakovrednih oz. prirednih delov znotraj ene besede, torej znotraj prirednih zloženk, medtem ko naj bi med sestavinami dvojnih imen, podobno tudi pred vzdevkom ali psevdonimom, zapisovali pomišljaj, saj gre za dopolnjevalno vlogo druge sestavine, torej Karel Destovnik – Kajuh, Josip Murn – Aleksandrov. To odločitev že odsevajo tudi predlogi pri slovarskih sestavkih vezaj in pomišljaj v ePravopisu – pri obeh geslih v razdelku »Ponazoritev rabe znamenja«.

  V ePravopisu so torej že predstavljeni predlogi rešitev (tak je tudi zapis ob prenovi slovenskega pravopisa, ki ga je pripravila Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU), zato tudi predlagani zapis z nestičnim pomišljajem.

  Nataša Gliha Komac, Helena Dobrovoljc (junij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.