×

Zapis začetnice: »Lipa samostojnosti«
 • Vprašanje:

  S kakšno začetnico pišemo besedno zvezo lipa/Lipa samostojnosti? Kolikor razumem, gre za več različnih dreves, ki so jih v različnih krajih posadili ob dnevu državnosti.


  Odgovor:

  Pravopisna pravila Slovenskega pravopisa 2001 (»poslopja in drugi samostojni objekti« § 68) med zemljepisna lastna imena uvrščajo tudi imena »samostojnih objektov«, med katerimi so tudi »naravni spomeniki«, pogosto vrisani na zemljevide manjšega merila ali turistične zemljevide. Med zemljepisna imena (zato jih pišemo z veliko začetnico v prvi sestavini) jih uvrščamo ne le zaradi njihove natančne prostorske umestitve, temveč tudi zaradi njihove identifikacijske, posledično orientacijske vloge.

  S te perspektive med spomenike uvrščamo tako fizično postavljene oz. zgrajene spomenike, kot so Spomenik miru ali Spomenik Ivanu Hribarju, Skulptura ženskemu pogumu, kot tudi naravne spomenike, ki jih ohranjamo že stoletja Stara trta (v Mariboru), Marindolska lipa (v Beli krajini), Napoleonov drevored (v Logatcu), ali so bili zasajeni pred kratkim z neko simbolno konotacijo, npr. Lipa sprave na ljubljanskih Žalah ali Tonekov hrast ter Vranova vrba v Petanjcih, ne nazadnje pa tudi Nasad japonskih češenj ob Večni poti v Ljubljani. Slednjega pa bi bilo mogoče umestiti tudi med parke kulturnega in diplomatskega pomena. A to je že druga pravopisna kategorija.

  Omenimo še položaje, ko govorimo o tovrstnih poimenovanjih v prenesenem pomenu. Nekatera simbolno izrazita poimenovanja objektov imajo tudi prenesene pomene in ne označujejo konkretnih spomenikov, zato jih pišemo z malo začetnico:

  • Lipa, ki bi morala postati lipa sprave, je po aretaciji Podobnika in pohodnikov postala lipa spora.

  Odgovor na vaše vprašanje je, da je Lipa samostojnosti ime vsakega konkretnega (naravnega) spomenika, zato jo pišemo z veliko začetnico.
  Če pa govorimo o takem spomeniku v vrstnem pomenu, npr. V Republiki Sloveniji so ob 20-letnici samostojne države posadili več sto lip samostojnosti, pišemo lipo z malo začetnico.

  Helena Dobrovoljc (julij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.