×

Podomačen zapis glagola »zoomati« ali »zumati«
 • Vprašanje:

  Zanima me, če bi bila raba besede Zoomati/Zumati v novem besedišču ustrezna, kot izraz dela na konferenčnem orodju ZOOM. Pri tem bi šlo za verjetno za enakopravilo kot pri besedi skajpati, ki označuje delo na aplikaciji Skype. Beseda bi se sicer, enako kot skajpati uporabljala v poslovenjeni obliki, torej zumati.

  Ali bi se lahko ta beseda uveljavila v slovenskem izrazoslovju?


  Odgovor:

  Razvoj tehnologije je v sodobnem času pogosto hitrejši od razvoja izrazja, zato se uporabniki novih orodij pri (zlasti žargonskem) sporazumevanju zatekajo k prevzemanju tujih izrazov. Tako so v rabi lahko najprej nepodomačene ali delno podomačene oblike izrazov in tvorjenk iz njih, kasneje (s splošnejšo razširjenostjo neke tehnologije ali orodja) pa lahko pride do popolnega podomačenja besede, kot se je zgodilo npr. pri besedah Google, googlati in guglati pa tudi Skype, skypati in skajpati.

  Na to, kako hitro se bo neka prevzeta beseda podomačila (in ali se sploh bo), vplivajo številni dejavniki; prvi je, kot omenjeno, gotovo pogostnost rabe, pri čemer splošna razširjenost pripomore k podomačevanju. Določene glasovne značilnosti besede lahko vodijo k hitrejšemu podomačevanju, npr. tam, kjer je mogoče besedo relativno preprosto podomačiti (googlatiguglati) ali kjer kombinacija (tujih) črk v citatnem zapisu povzroča težave pri pregibanju (Skypeskypatiskajpati), lahko pa podomačevanje tudi upočasnijo, npr. tam, kjer se črka j v besedi izgovori kot (jumbo, judo, jacuzzi) – o tem smo pisali tukaj. Tudi brisanje povezave med podstavno besedo in tvorjenko je lahko razlog, da se tvorjenka ne podomači tako hitro, kot bi morda pričakovali.

  Glagol zoomati oz. zumati v pomenu 'komunicirati s pomočjo programa Zoom' je v rabi že mogoče opaziti, zanj pa lahko glede na običajni proces tvorbe in podomačevanja besed v slovenščini rečemo, da seveda ima potencial, da se ustali podobno kot npr. skajpati. Podomačitev tega glagola je sistemsko ustrezna, vendar pa njene realizacije v rabi ni mogoče z gotovostjo napovedati.

  • Twitter: Se »zoomamo« na naslednjem srečanju!

  Raba kaže, da gre pri glagolu zoomati/zumati (pa tudi pri drugih podobnih izrazih iz računalništva) za žargonizem, ki ga v knjižni (nevtralni) rabi zamenjujemo z besednimi zvezami, kot so uporabljati (orodje/program) Zoom, imeti sestanek po Zoomu, dobiti se na Zoomu, srečati se na Zoomu itd. Pri razvoju in ustaljevanju zapisa ima žargon določeno večjo svobodo od knjižnega jezika. Seveda je tudi žargon del knjižnega jezika, vendar ne njegovega nezaznamovanega osredja, ki je namenjeno za knjižno sporazumevanje. Pomenski obseg tega glagola se (tako kot njegov zapis) še ni ustalil – ne vemo namreč zagotovo, ali zoomati/zumati pomeni samo uporabo orodja Zoom ali morda katerega koli konferenčnega orodja prek internetne povezave. Prvo zagotovo, krovni izraz za tako dejavnost pa še manjka – telesestankovati je že kar dober poskus v pravo smer. Če sodimo po drugih podobnih glagolih (mejlati in esemesati poleg skajpati), bi glagol zoomati/zumati lahko ostal tudi le žargonski.

  Razvoj tega glagola pa je posredno odvisen tudi od pogostnosti rabe komunikacijskega orodja Zoom – že jutri se lahko zgodi, da bo bolj priljubljeno kakšno drugo orodje (morda Teams) in se bo jezik temu stanju prilagodil.

  Urška Vranjek Ošlak, Peter Weiss (november 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.